Lena Ek utesluter inte vargjakt

Miljöminister Lena Ek tillbakavisar uppgifterna från Naturvårdsverket att det inte blir licensjakt på varg i vinter.
– Man kan säga att det är lite tidigt att dra sådana slutsatser som Naturvårdsverket gör, säger hon till TT.

Naturvårdsverket har gått ut med beskedet att det inte är möjligt att ta upp licensjakt på varg 2013, eftersom det enligt verket skulle sända fel signaler till EU.
Miljöminister Lena Ek delar inte den uppfattningen, utan säger i dag att det inte är uteslutet att det blir licensjakt på varg nästa år. Hon menar att det är för tidigt för att dra slutsatser om slopad licensjakt på varg.

Ny förvaltningsplan
EU har efter den kraftiga kritiken mot svensk vargförvaltning krävt att Sverige tar fram en ny förvaltningsplan. Den är precis klar, förklarar Lena Ek. Planen kommer nu att ses över av miljökommissionären i Bryssel.
Dessutom behandlas remissvar på rovdjursutredningen som gjorts av Lars-Erik Liljelund och det är oklart vad den kommer att mynna ut i.
– Målet är detsamma som tidigare; en fungerande rovdjurspolitik som tar hänsyn till att vi ska ha en livskraftig vargstam, och samtidigt tar hänsyn till lokalbefolkningens krav på medbestämmande i rovdjursfrågor, säger Lena Ek till TT.