Regeringens kommande lagförslag om licenskrav för löstagbara magasin kan drabba Sveriges jägare och skyttar mer än kriminella, befarar en ledarskribent som undrar hur många magasin det är som kriminella hittills fått behålla för att magasinen inte kunde beslagtas av polisen.
Regeringens kommande lagförslag om licenskrav för löstagbara magasin kan drabba Sveriges jägare och skyttar mer än kriminella, befarar en ledarskribent som undrar hur många magasin det är som kriminella hittills fått behålla för att magasinen inte kunde beslagtas av polisen.

Licenser för patronmagasin ifrågasätts

Ledarskribenten Jacob Sidenvall på Smålandsposten ifrågasätter det kommande lagförslaget från regeringen med licenskrav för alla löstagbara patronmagasin. Risken finns åter att jakten på de kriminellas vapenutrustning istället drabbar jägare och skyttar med legala vapen.

Uppsåtet med lagen är att polisen ska kunna beslagta magasin som hittas hos kriminella. Här behöver samhällsnyttan klarläggas, tycker Jacob Sidenvall.
”Hur många kulmagasin har polisen lämnat tillbaka till gängkriminella efter att de påträffats med illegala vapen?” undrar han i Smålandsposten.
Svaret på den frågan berör cirka 600 000 legala vapenägare i Sverige, påpekar Jacob Sidenvall.

”Varför har man inte larmat tidigare?”
”Varför har man inte larmat om detta tidigare? Brottsbalkens trettiosjätte kapitel medger förverkande av föremål som är ägnade till att användas till brottslighet om de påträffats under omständigheter som ger uppenbar anledning att befara att de skulle kunna användas till brott”, skriver ledarskribenten.
Regeringen har redan misslyckats med att få majoritet i riksdagen för att göra magasin som rymmer för många patroner illegala hos jägare och skyttar, när EU:s vapendirektiv skulle tillämpas onödigt mycket i den svenska vapenlagstiftningen.

Kan slå mot de legala vapenägarna
Det nya lagförslaget om magasin kan också slå mot de legala vapenägarna, som plötsligt kan stå med ett illegalt magasin. Anses det att magasinet inte stämmer med vad vapnet ska användas för enligt vapenlicensen för jakt eller målskytte kan det ses som ett vapenbrott som kan ge ett halvårs fängelse.
Enda sättet att undvika det för till exempel en jägare med en halvautomatisk studsare blir antagligen att ansöka om licens för ett löstagbart magasin som rymmer mer än fem patroner. Hur lagförslaget slår mot skyttar som inte anses ha ”rätt” magasin är en öppen fråga.

Vad är vinningen och konsekvenserna?
”Konsekvenserna för vanliga vapenägare är kännbara. Det kommer att bli svårare att öva och förbättra sitt skytte. Oron finns också att utformningen av lagen kommer att innebära att personer som vill göra rätt för sig plötsligt kommer att bli stående med olagliga föremål i sin ägo, något som i sin tur kan äventyra hela deras fritidssysselsättning”, varnar Jacob Sidenvall.
”Var fick Socialdemokraterna idén ifrån? Kommer de att fortsätta att försöka inskränka friheter för laglydiga medborgare utan att först undersöka vinningen eller konsekvenserna?” avrundar han i Smålandsposten.