Företrädare för Jägarnas Riksförbund rasar mot beslutet om licensjakt på endast 22 vargar i januari. Från ovan: Henrik Tågmark, Bengt Larsson och Conny Johansson.
Foto: Shutterstock.com Företrädare för Jägarnas Riksförbund rasar mot beslutet om licensjakt på endast 22 vargar i januari. Från ovan: Henrik Tågmark, Bengt Larsson och Conny Johansson.

Licensjakt på 22 vargar

JRF-företrädare rasar mot beslutet

Jämfört med förra licensjakten på varg krymper kvoten med två vargar. Max 22 vargar får fällas i licensjakten som startar den 2 januari i fem län.
– Det här beslutet innebär en stor risk för illegal jakt. Licensjakten motsvarar bara en fjärdedel av de antal valpar som fötts i våras. Nu blir det en kraftig tillväxt av vargstammen, kommenterar Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas Riksförbund.

Den här licensjakten i januari 2018 har de berörda länsstyrelserna beslutat om gemensamt:
Värmland: sex vargar i reviret Vimyren.
Örebro: två vargar i reviret Kindla.
Dalarna: sex vargar i reviret Flaten.
Gävleborg: två vargar i reviret Nyskogen.
Västmanland: sex vargar i reviret Kölsta.

JRF vill ha jakt på 166 vargar
Jägarnas Riksförbund (JRF) vill ha jakt på sammanlagt 166 vargar i de fem länen för att få ner vargstammen till 270 vargar, vilket är den övre nivån för riksdagens beslut att Sverige ska ha minst 170-270 vargar.
Företrädare för JRF stormar nu mot den blygsamma jaktkvoten i fem av de åtta län som fått delegation på att besluta om licensjakt på varg.
– Det här är alldeles bedrövligt. Det är ett tjänstemannastyre på länsstyrelserna som struntar i att vargstammen fortsätter att växa långt över vad riksdagen bestämt som miniminivå, kommenterar Henrik Tågmark.
Enligt officiella siffror för den svenska vargstammen finns det uppskattningsvis cirka 335 vargar i Sverige. Då är inte vårens vargföryngringar inräknade.

Jakt på 50 norska vargar
I Norge, som har betydligt färre vargar, blir det jakt på sammanlagt 50 vargar i och utanför den så kallade vargzonen.
– Det om något visar hur begränsad vargjakten blir i Sverige i vinter, säger Henrik Tågmark.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht saknar helt trovärdighet om att landsbygden ska värnas och utvecklas, tycker JRF:s förste vice ordförande.
– Det här får effekten att landsbygden blir utan betesdjur och växer igen på grund av vargstammens kraftiga tillväxt. Vilket ansvar tar länsstyrelserna egentligen för den vargdrabbade befolkningen? undrar Henrik Tågmark.

Befarar illegal vargjakt
Han befarar att den blygsamma licensjaktskvoten leder till illegal vargjakt när vargdrabbade blir desperata.
I Västmanland har länets JRF-bas Conny Johansson kämpat med länsstyrelsen om att det behöver skjutas 30 vargar länet.
Det blir bara jakt på sex vargar i Kölstareviret.
Samtidigt visar DNA-prov av vargspillning att det i själva verket är minst 13 vargar i Kölsta. Tidigare har spårning pekat mot att de finns fem vargar i Kölsta.

”Det här är bara larv”
– Det innebär att reviret blir kvar efter jakten. Det här är bara larv. Vi får en vargexplosion i Västmanland, varnar Conny Johansson.
Det finns omkring 60 vargar i länet. Det är en ny flock i brandområdet på sex-sju vargar, konstaterar han.
– Det var nyligen vargbesök vid en skola inne i Surahammar. En varg har visat sig öppet på fältet söder om Skultuna kyrka. Det kommer att vimla av orädda vargar i länet, spår Conny Johansson.

”Det blir ingen acceptans”
Lika upprörd är Bengt Larsson, JRF-ordförande i Dalarna.
JRF i länet vill ha jakt på 35 vargar, men det blir bara sex i Flaten utanför Smedjebacken.
Enligt länsstyrelsen är målet för jakten på de sex vargarna att minska de negativa socioekonomiska effekterna av vargstammen och bidra till ökad acceptans för vargstammen.
– Vilket struntprat! Det blir ingen acceptans när myndigheten inte ens lyssnar på de som berörs negativt av vargarna. Det här är ett rent tjänstemannastyre, där det inte betyder något vad som sägs av dem som sitter med i länets viltförvaltningsdelegation, kommenterar Bengt Larsson.