Det blir även i år licensjakt på totalt 48 björnar i Dalarna. Kvoten är fördelad på fyra områden. Honvkoter i den västra och södra delen gör att jakten stryps för att få fler björnar söder ut.
Foto: Länsstyrelsen Dalarna Det blir även i år licensjakt på totalt 48 björnar i Dalarna. Kvoten är fördelad på fyra områden. Honvkoter i den västra och södra delen gör att jakten stryps för att få fler björnar söder ut.
Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, vill slopa honkvoterna och ha licensjakt på mer än 48 björnar i Dalarna.
Foto: Privat Martin Lundgren, JRF-basen i Dalarna, vill slopa honkvoterna och ha licensjakt på mer än 48 björnar i Dalarna.

Licensjakt på 48 dalabjörnar

JRF kommer att överklaga

Även i år blir det licensjakt på 48 björnar i Dalarna. Den hårt kritiserade honkvoten blir kvar i två av de fyra delområdena för björnjakten i Dalarna för att underlätta björnstammens expansion mot Värmland och Västmanland. JRF-distriktet i Dalarna kommer att överklaga beslutet.

Det blir ingen begränsning för antalet vuxna honor som får fällas i norra och nordöstra Dalarna.
Men i det västra området får max tre vuxna honor fällas och i södra delen av länet sätts gränsen vid en fälld hona.
För vuxen hona går gränsen om djuret väger mer än 80 kilo.

240-280 björnar i länet
– Länets långsiktiga förvaltningsmål, fattat av Dalarnas viltförvaltningsdelegation, innebär att vi ska ha mellan 240 och 280 björnar. Med årets jakt kommer vi att ytterligare närma oss det antalet på ett kontrollerat sätt, säger Marie Edvall, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Så fördelas jakten i fyra områden
I område 1 norra Dalarna får tio björnar fällas. Fem av dessa björnar måste fällas i delområdet 1 a, längst upp i den norra länsdelens renskötselområde. 1 a-området har inrättas för att ha riktad björnjakt där det är många renar som tas av björnar.
• I område 2 i nordöstra Dalarna är kvoten på 28 björnar.
• I område 3 i västra Dalarna är det en tilldelning på åtta björnar med en honkvot på tre björnar. Det innebär alltså att jakten på totalt åtta björnar blir avlyst om det fällts tre honor som väger över 80 kilo.
• I område 4 i södra Dalarna är det en kvot på två björnar och honkvot på en björn.

JRF ska överklaga
– Som under tidigare år tycker vi att licensjakten är för dåligt tilltagen och kommer att överklaga, meddelar Martin Lundgren, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna.
Beslutet i år är närmast identiskt med föregående två års licensjaktsbeslut, konstaterar han.
– Dock med en något större tilldelning i renbetesområdet, vilket naturligtvis är positivt men det föranleder att det kan bli en lägre avskjutning på totalen, säger länets JRF-bas.

Vill ha högre avskjutning
Martin Lundgren tycker att avskjutningen bör vara betydligt högre eftersom länet ligger långt över alla acceptabla miniminivåer på samtliga stora rovdjur.
– Och björnen är ett tydligt exempel på hur länsstyrelsen verkar för växande rovdjursstammar utan lokal förankring, varken politiskt eller i allmänhet, säger han.

Honkvoterna bör slopas
Honkvoterna bör slopas av samma anledning, anser dalabasen för JRF.
– Stammen ska sjunka inte öka. Honkvoter används generellt i förvaltningen då man är orolig över stammens långsiktighet. Även om samtliga fällda 48 björnar skulle vara hondjur, vilket är extremt osannolikt, skulle det inte inverka negativt på stammen i det långa perspektivet utan ge en önskvärd bromsande effekt, resonerar Martin Lundgren.