Den kommande licensjakten på varg är nu överklagad även till kammarrätten.
Foto: Kjetil Kolbjornsrud / Shutterstock.com Den kommande licensjakten på varg är nu överklagad även till kammarrätten.

Licensjakt på varg mals vidare

Vinterns licensjakt på varg överklagades till förvaltningsrätten, där den fick klartecken. Nu har den överklagats till kammarrätten, skriver Värmlands Folkblad.

Kammarrätten i Sundsvall har fått överklagan om licensjakten på varg i Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län på sitt bord. Det är organisationen Wolf Association Sweden som överklagat förvaltningsrättens dom att tillåta licensjakten.
Överklagan innehåller även en begäran om inhibition. Kammarrätten kommer troligtvis att fatta beslut om huruvida jakten ska inhibieras innan denna vecka är slut.
Jakten är planerad att starta den 2 januari 2017.