Värmlands län har 21 länsegna familjegrupper och par, vilket är en ökning från föregående år. Att vargpopulationen trots det uppskattas minska beror på en minskning i antalet föryngringar.
Foto: Länsstyrelsen i Värmland Värmlands län har 21 länsegna familjegrupper och par, vilket är en ökning från föregående år. Att vargpopulationen trots det uppskattas minska beror på en minskning i antalet föryngringar.

Liten marginal för vargjakt

Antalet vargrevir i Värmland är ungefär detsamma som tidigare år, men föryngringarna är färre och ligger nu under miniminivån. Det gör marginalen för licensjakt väldigt liten.

Vargpopulationen i Värmlands län uppskattas minska, på grund av en minskning i antalet föryngringar. Det i sin tur är kopplat till en ökad omsättningstakt bland revirmarkerande par, det vill säga revir försvinner varje år samtidigt som de ersätts av nya revirmarkerande par.
Det skriver Länsstyrelsen i Värmland i ett pressmeddelande om resultatet av vinterns varginventering.
Den stora omsättningen av vargrevir i Värmland beror bland annat på licensjakt, skyddsjakt, sjukdom och olyckor. Men länsstyrelsen vet inte om det är hela förklaringen.

Tjuvjakt förekommer
På en fråga från P4 Värmland ifall omsättningen också kan bero på tjuvjakt svarar Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland:
– Illegal jakt är aldrig acceptabelt. Vi vet att det förekommer, men det är sällan som man kan säga i vilken mån ett visst revir har försvunnit på grund av det. Jag tror också att det är viktigt att säga att det här är någonting som några få rötägg håller på med och att det i så fall sabbar möjligheten till licensjakt och för förvaltningen i stort. Inte minst för jägarkårens rykte.

17 nya revirbildningar
Under vintern kunde hela 17 nya revirbildningar konstateras i Värmland, varav de flesta i områden där andra vargar hade hävdat revir vintern före.
I de nya reviren har paren oftast inte hunnit få valpar än, vilket gör att revirkartan ser ungefär likadan ut medan antalet föryngringar, 8,5, alltså är oproportionerligt lågt jämfört med tidigare år, och under miniminivån på 11 föryngringar som sedan 2014 finns i förvaltningsplanen.
– Det finns en målsättning att miniminivån ska kunna sänkas här i takt med att vargstammen sprider sig till nya län. Vi påbörjar en ny process nu och ska ge förslag till Naturvårdsverket på nya miniminivåer, säger Maria Falkevik.

Liten marginal för licensjakt
Vad gäller framtida licensjakt på varg kommenterar hon i P4 Värmland:
– Vi kommer få veta ganska snart från Naturvårdsverket om de kommer att delegera rätten att besluta om licensjakt till oss eller inte. Men ser man på populationsuppskattningen på 305 individer och på att referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 individer så kan ju alla räkna ut att det är väldigt liten marginal.