Visst får Lund kommun filma vildsvin vid åtel, men inte ha med ljudupptagning, tycker Datainspektionen.
Foto: Volodymyr Burdiak / Shutterstock.com Visst får Lund kommun filma vildsvin vid åtel, men inte ha med ljudupptagning, tycker Datainspektionen.

Ljudlösa vildsvin om DI får bestämma

Konflikt om offentlig åtelkamera

Ett projekt där vildsvin ska filmas vid en åtel i Lunds kommun villkoras nu med att inte få ta med ljud i filmupptagningarna, eftersom Datainspektionen (DI) anser att människors integritet kan kränkas.
”Det är ju det som är hela grejen”, protesterar kommunekolog Cecilia Backe i Skånska Dagbladet.

I januari i år gav länsstyrelsen i Skåne tillstånd till ett projekt där vildsvin och andra vilda djur ska filmas vid en åtel i Skrylle, Lund kommun. Filmen skulle både innehålla bild och ljud och sedan visas för naturintresserade Lundabor.
Detta tyckte inte Datainspektionen (DI) var okej. De menade att kommunen inte kunde lämna garantier för att människor ofrivilligt skulle bli med på bild eller ljud, eller för den delen i så fall bli bortklippta innan filmerna visades. De påpekade även att länsstyrelsen inte hade satt några särskilda villkor för filmningen eller visningen.

Länsstyrelsen fick utreda saken
Saken överklagades till förvaltningsrätten, som gav DI rätt och länsstyrelsen i uppgift att utreda saken.
Nu är länsstyrelsen klar och konstaterar att det är okej att filma, men har satt upp villkor för hur det får gå till.
– Vi håller med kommunen om att det finns ett samhälleligt behov av den här kameraövervakningen. Däremot påpekar vi bland annat att bevarat bildmaterial får sparas i högst två månader, och att man inte får göra någon ljudupptagning, säger Henrik Kvennberg på länsstyrelsen till Skånska Dagbladet.

Ifrågasätter villkoren
Att filmprojektet nu fått villkor att förhålla sig till får kommunen att reagera.
– Framför allt detta med att vi inte får ta upp ljud. Det är ju kombinationen bild och ljud som är hela grejen, inte minst när det gäller vildsvin, konstaterar kommunekolog Cecilia Backe till Skånska Dagbladet. 
Hon påpekar att filmningen ska ske under två veckors tid, fyra gånger per år och att ingen film visas innan den granskas så att inga människor är med. 
Kommunen har till den 18 november på sig att yttra sig om länsstyrelsens beslut. Cecilia Backe hoppas att förvaltningsrätten lyssnar mer på kommunens önskan, eftersom hon håller fast vid att film utan ljud mister sin poäng.