Kartan visar de 43 kommuner som ingick i studien
Foto: Mostphotos & Sveriges lantbruksuniversitet Kartan visar de 43 kommuner som ingick i studien

Lodjur sänker priset på jaktarrenden

16 procent. Så mycket sänker i genomsnitt ett nytt lodjursrevir priset på jaktarrenden i södra Sverige och Mälardalen. Det visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i en ny studie.

Stora rovdjur kan påverka jaktarrendepriserna av flera skäl. Till exempel för att skaderisken för jakthundar ökar och för att avskjutningen minskar. Det sistnämna kan både bero på att rovdjur dödar djur som annars skulle ha skjutits av jägare och på att en minskad viltförekomst gör det mindre intressant för jägare att lägga ner tid på jakt i området.

Uppgifter från 43 kommuner
Den aktuella studien är baserad på uppgifter om arrendepriser och avskjutning, insamlade via enkäter och offentlig statistik från 43 kommuner i södra Sverige och Mälardalen under jaktsäsongerna 2010-2011 till 2012-2013.
Resultatet visar att den samlade avskjutningen av rådjur, dovhjort, vildsvin och älg minskar med 17 procent i genomsnitt när ytterligare ett lodjursrevir etableras i en kommun. Det i sin tur leder till en minskning av priset på jaktarrenden med 16 procent.
För markägarna innebär det en värdeminskning på 1,5 miljon kronor av jaktarrendena i en genomsnittlig kommun.

Låg vargförekomst
I det studerade området finns även varg. Men förekomsten är så låg att det inte går att dra några slutsatser om hur vargförekomst påverkar arrendepriserna, enligt ett pressmeddelande från SLU.
Studien, som går att läsa här, är den första där man har analyserat hur stora rovdjur påverkar värdet av jaktarrenden. Den har gjorts av SLU-forskare vid institutionen för ekonomi och institutionen för ekologi vid Grimsö forskningsstation.