Ett lodjur som angripit får vid flera tillfällen ska få fällas genom skyddsjakt, enligt ett beslut som tagits av länsstyrelsen i Kalmar län.
Foto: Roland IJdema / Shutterstock.com Ett lodjur som angripit får vid flera tillfällen ska få fällas genom skyddsjakt, enligt ett beslut som tagits av länsstyrelsen i Kalmar län.

Lodjur som rev lamm får skjutas

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit beslut om att ett skadegörande lodjur ska fällas genom skyddsjakt, skriver myndigheten på sin webbplats.

Totalt har nio angrepp skett mellan den 21 maj 2016 och 15 april 2017, där sammanlagt 17 lamm och en tacka dödats. Angreppen har skett i Oskarshamn, Högsby och Hultsfreds kommuner. Åtta av angreppen har skett i inom en radie på tre kilometer, det nionde en bit längre bort från detta kärnområde.
Länsstyrelsens besiktningsmän har fastställt att det är lodjur som utfört angreppen, skriver de på sin webbplats.
Länsstyrelsen gör bedömningen att det sannolikt är en och samma individ som utför angreppen, eftersom det är på ett så pass avgränsat område. Därför har de tagit beslut om att ett lodjur ska fällas genom skyddsjakt.
Tillståndet gäller till och med den 31 maj och det är jägare som utsetts av länsstyrelsen som får utföra skyddsjakten.