Lodjuren på väg söder ut

Rådjuren börjar ta slut i Mellansverige. För att lodjuren inte ska drabbas av svält tvingas till och med honorna, som annars inte vandrar långt, ta sig mot södra Sverige.
Enligt Henrik Andrén, ansvarig för lodjursprojektet vid Grimsö forskningsstation, är det bara en tidsfråga innan lodjursstammen etablerar sig på allvar i sydlig riktning.

Han stöder sig på de senaste inventeringarna av lostammen.

Enligt riksdagen ska antalet lodjursfamiljer, honor med ungar, vara cirka 300. Det saknas omkring 50 familjer för att nå det målet.

Målet förverkligas till ett oerhört högt pris när det gäller tillgången på småvilt. Bristen på bytesdjur gör att riksdagens mål inte kan förverkligas med lodjurens nuvarande kärnområde i Mellansverige.

Enda sättet att få en större lodjursstam är att även rådjuren går åt i södra Sverige.

Redan sju på plats

– Om vi ska nå upp till de nationella målen, som vi är strax under nu, behövs en ordentlig kolonisation och etablering av södra Götaland. Och det som är spännande är nu att det är sju stycken i de här områdena, säger Henrik Andrén till Sveriges Radio.

Tamdjursägare som förlorar boskap och jägare som ser småviltet utplånas är inte lika lyckliga. Men de kan trösta sig med att få en skymt av den stora, hungriga katten.

– Man ska bli väldigt glad och känna att det är en unik händelse. För det är ytterst få förunnat att få se lodjur, säger Henrik Andrén till Vetenskapsradion.