Flera lodjur har observerats och även märkts i de södra delarna av landet.
Flera lodjur har observerats och även märkts i de södra delarna av landet.

Lodjuren sätter klorna i södra Sverige

Tre lodjursungar har hittats i Kalmar län. Lodjursforskaren Olof Liberg har varit på plats och fotograferat ungarna. Han tror nu att lodjursstammen fått fäste även i södra Sverige.

– Det har varit svårt för djuren att passera östgöta- och västgötaslätten. Men nu har vi ett kärnområde i gränslandet där Halland, Småland och Västra Götaland möts, berättar Olof Liberg för Svensk Jakt.

Liberg uppskattar att stammen söder om slätterna består av ungefär 40 djur. Uppskattningen är dock ganska grov, eftersom de senaste vintrarnas brist på snö gjort det omöjligt att inventera.

Hittade tre lohannar i lyan

– Lyan vi hittade i mellersta Kalmar län låg i blockig terräng. Honan har en sändare och med hjälp av denna kunde vi pejla oss till området. Där letade vi tills vi hittade lyan. Tre unga hannar hittades, säger Olof Liberg till Svensk Jakt.

Flera lodjur har observerats och även märkts i de södra delarna av landet. Föryngringar är säkerställda i Kalmar, Blekinge, Halland och Västra Götaland, vilket gör Liberg säker på att lodjuren etablerat sig i södra Sverige.

Kan öka 30 procent årligen

– Lodjursstammen kan växa ganska snabbt. Årligen kan den öka med 30 procent om tillgången på bytesdjur är god. Lodjuren har något bättre tillväxtpotential än rådjuren och brukar få tre eller fyra ungar, berättar Olof Liberg för Svensk Jakt.