Lodjursstammen för stor i Västmanland

Jägareförbundet i Västmanland anser att lodjursstammen i länet är alldeles för stor. Man tror att länet hyser ungefär 65 lodjur, men det baseras på en inventering som gjordes för tre år sedan. 

Nu har Jägareförbundet ansökt om att öka tilldelningen från fem individer till 20. 

– Vi vill börja förvalta lodjursstammen så att vi kan få behålla den rådjursstam vi har i länet i dag, säger Lars Björk, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, till Sveriges Radio.
Ett lodjur tar ungefär ett rådjur i veckan. En stam på 65 lodjur tar således 3 380 rådjur på ett år, vilket är mer än jägarna gör på samma tid.
Jägareförbundet ansökte om samma ökning av tilldelningen redan i början av 2008, men ansökan avslogs av Naturvårdsverket.

Förändringar aktuellt
Till den nya ansökan ska länsstyrelsen lämna sitt yttrande. I det kan det bli aktuellt med en del förändringar.
– Vi håller på och funderar på en eventuell ökning av jaktkvoten på lodjur, men det kommer inte att bli aktuellt med 20 lodjur som Jägareförbundet vill, säger Göte Hamplin, rovdjursansvarig på länsstyrelsen, till Sveriges Radio.
– I Västmanland har man haft ganska många lodjur under en längre tid och de äter och en hel del rådjur och rådjur är något som jägarna vill skjuta. Sedan kan man ha olika åsikter om den saken, fortsätter Hamplin.