Foto: Shutterstock

Lokalt stora älgskador i Norrland

Skogsstyrelsen anser att älgbetesskadorna i Norrland är för stora. Älgbetesinventeringen från i våras visar att skadorna lokalt kan ligga runt 70 procent. Framför allt gäller det Lyckseles och Storumans kommuner, samt ett område nordväst om Östersund.

– Resultaten från inventeringen visar att engagemanget och ansvarstagandet inom älgförvaltningen och skogssektorn måste öka, säger Staffan Norin, regionchef för Skogsstyrelsens region Nord i ett pressmeddelande.

Bättre i söder

I Götaland och Svealand visar inventeringsresultatet emellertid på en förbättrad skadesituation. Dessutom noterar Skogsstyrelsen att ståndortsanpassningen (rätt trädslag på rätt mark) har blivit bättre. Här har det tidigare varit problem framför allt i södra Sverige.

För den som vill fördjupa sig i undersökningen finns en sammanställning här.