Lokvoten ska beslutas lokalt i länen

Jägarnas Riksförbund reagerar på den knappa tilldelningen i vinterns lodjursjakt. Beslut om jaktkvoterna måste tas lokalt i respektive län, menar JRF och begär att regeringen griper in.

JRF anser det ohållbart att vissa län ska tvingas hålla överstora lodjurstammar i väntan på att de sprider sig i landet.
– Förbundet är övertygat om att de inventeringar som ligger till grund för beslutet är direkt felaktiga, främst med anledning av att inventeringsmetoderna är för restriktiva. Det är helt uppenbart en kraftig underskattning av antalet lodjursföryngringar, säger förbundets ordförande Solveig Larsson.

Inga redskap för hållbar förvaltning 
Hon pekar på att man i Naturvårdsverkets beslut inte tagit någon hänsyn till att de två senaste, stränga vintrarna gått hårt åt rådjuren, som är lons främsta byten.
”De län som ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har totalt fått en tilldelning på endast 40 djur. Med denna typ av beslut lämnar samhället de ansvarsfulla markägare och jägare, som enligt jaktlagen är ålagda att sörja för att viltet får skydd och stöd, utan redskap att förvalta vilt hållbart”, heter det i JRF:s pressmeddelande.

Vänder sig till regeringen
Jägarnas Riksförbund vänder sig därför till regeringen och begär att den griper in. JRF vill att viltförvaltningsdelegationerna i respektive län får mandat att besluta om lodjursjakten 2012.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...