Det har funnits en oro för att löshundsjakten i framtiden inte kommer att vara lika självklar.
Foto: Robert Nyholm/Mostphotos Det har funnits en oro för att löshundsjakten i framtiden inte kommer att vara lika självklar.

Löshundsjakt klassas som kulturarv

Löshundsjakten har nu kommit med på förteckningen över immateriella kulturarv i Sverige. Det anses vara en viktig pusselbit för att kunna bevara jaktformer med lös hund i framtiden.

Jakten med lös hund har gamla anor i Sverige. Det har dock funnits en oro för att löshundsjakten i framtiden inte kommer att vara lika självklar.
För ungefär ett år sedan lämnade därför Svenska Kennelklubben, i samarbete med Svenska Jägareförbundet, in ett förslag till Institutet för språk och folkminnen om att löshundsjakten ska finnas med på listan ”Levande traditoner”, som är en förteckning över immateriella kulturarv i Sverige. Att finnas med där är ett krav för att kunna ansöka om att komma med på Unescos världsarvslista, vilket är nästa steg i det pågående arbetet.

”En styrka”
– Det är en styrka att löshundsjakten nu finns med på listan över kulturarv den dagen jaktformen börjar ifrågasättas, säger Britt-Marie Dornell, tidigare ordförande i SKKs jakthundskommitté, i ett pressmeddelande.
Ett immateriellt kulturarv syftar till att säkra respekten för och öka kunskaperna om muntliga traditioner, sociala sedvänjor och traditionell hantverksskicklighet. För några år sedan beslutade Unesco att falkenering ska klassas som ett immateriellt kulturarv.