Foto: Shutterstock Riksdagen har nu klubbat igenom beslutet att uppmana regeringen att gå vidare med arbetet med en moderniserad jaktlag.

Löshundsjakten skyddas i ny jaktlag

Löshundsjakten bör värnas som en svensk kulturyttring i den nya jaktlagen. Det anser majoriteten av riksdagen som uppmanar regeringen att tillsätta en utredning för att se över lagstiftningen.

I onsdags klubbade riksdagen beslutet, som stöds av den politiska majoriteten i form av SD, M, C och KD, att rikta en uppmaning till regeringen om att tillsätta en statlig utredning som ska se över jaktlagstiftningen.

Bakgrunden är att skadorna på jord- och skogsbruket samt viltolyckorna har ökat sedan den tidigare jaktlagsutredningen lades ner.

Viltvården delas

I en uppmaning till regeringen påpekar Miljö- och jordbruksutskottet att jaktlagen ska vila på att ansvaret för viltvården delas av markägare och jakträttsinnehavare och att regional och lokal förvaltning är en utgångspunkt.

Utskottet understryker sedan att löshundsjakten ska värnas som ett kulturarv i en framtida jaktlag.

Folklig acceptans

Ett mål med lagstiftningen ska också vara att, inte minst i storstadsområdena, skapa en stor folklig acceptans.

Riksdagen anser även att det så kallade Allmänna uppdraget ska återgå till Svenska Jägareförbundet, något som ”ska ske i dialog med berörda intressenter, inklusive EU-kommissionen”.