LRF:s ordförande välkomnar Naturvårdsverkets besked om att det räcker med 300 vargar och hoppas på fortsatt licensjakt.
Foto: Montage / Shutterstock.com / LRF LRF:s ordförande välkomnar Naturvårdsverkets besked om att det räcker med 300 vargar och hoppas på fortsatt licensjakt.

LRF hoppas på vargjakt

Enligt Naturvårdsverket är 300 vargar i Sverige en gynnsam bevarandestatus. Detta får Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) att hoppas på fortsatt licensjakt.

Regeringen har gett Naturvårdsverket att utreda hur många vargar som behövs i Sverige för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. I går kom svaret att 300 vargar är rätt nivå. Jakt & Jägare skrev om det här.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) välkomnar beskedet.
– Vi har nu långt fler än 300 vargar, vilket borde innebära att rådande förvaltning med licensjakt kan fortsätta, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, i ett pressmeddelande.

Föreslår toleransnivåer 
I utredningen föreslår Naturvårdsverket att det ska finnas toleransnivåer för hur rovdjur påverkar tamdjurshållning, på samma sätt som det nu införs i rennäringen.
– Det är en god tanke, men mycket svår att genomföra i praktiken. Det är oklart i vilken skala toleransnivån ska gälla – per län, kommun eller besättning. Mer positivt i förslagen är att Naturvårdsverket vill ta fram konkret vägledning med kriterier för bedömning av allvarlig skada, och riktlinjer för hantering av vargar som vistas nära bebyggelse och skapar oro och rädsla hos markägare och boende, säger Helena Jonsson.

Frågor om tamdjurägarnas skyldigheter
– Det finns skrivningar om att utreda om djurhållare ska vara skyldiga till viss stängsling innan skyddsjakt kan komma i fråga. Någon sådant krav finns det inget lagstöd för. LRF motsätter sig bestämt en sådan utveckling. Som djurägare är man skyldig att hägna in sina djur genom vedertagen stängsling men inte att hålla rovdjuren utestängda, säger Helena Jonsson.
– Riktlinjer för skyddsjakt handlar om att skydda stora ekonomiska värden och att ta hänsyn även till djurägarens ekonomi och den psykiska påverkan på djurägaren som rovdjursangrepp innebär. LRF kommer lägga kraft på arbetet med Naturvårdsverkets nya riktlinjer för skyddsjakten. I avsaknad av förtydligad lagstiftning blir riktlinjerna viktiga för rovdjursförvaltningen, säger Helena Jonsson.