LRF:s riksförbundsstämma kräver bland annat att samhället betalar för de skador som vildsvinen orsakar på mark och grödor.
Foto: Peter Undén LRF:s riksförbundsstämma kräver bland annat att samhället betalar för de skador som vildsvinen orsakar på mark och grödor.

LRF kräver ersättning för vildsvinens skador

Vildsvinen var en het potatis på LRF:s riksförbundsstämma. LRF kommer att kräva lagstadgade möjligheter att få ersättning för vildsvinens skador. Men de som ville ha tillståndsplikt för utfodring av vildsvin fick inte gehör av förbundsledningen och förlorade även i en votering.

LRF:s förbundsstyrelse fick istället i uppdrag att ta fram ett standardkontrakt för jakt- och jordbruksarrenden, där frågor om viltskador, avskjutning och framför allt utfodring i närheten av jordbruksmark prioriteras. Enligt den handlingsplan som antogs ska utfodringen vara måttfull och följa Naturvårdsverkets rekommendationer.

LRF beslutade på sin riksförbundsstämma att jobba för följande när det gäller vildsvinen:

• Lagstadgad möjlighet till viltskadeersättning vid omfattande skador.

• En av samhället finansierad skadeinventering.

• Ökad avskjutning. För att lyckas krävs ökad kunskap om detta nygamla vilt och en bred satsning på utbildning för en effektivare förvaltning och jakt. Det behövs bättre fart på de lokala samråden, anser LRF.

Vittnade om fruktansvärda skador

Det finns cirka 60 000 vildsvin i Sverige och antalet bedöms öka med 25 procent varje år. Antalet trafikolyckor med vildsvin ökade med 56 procent under 2007.

Ombud efter ombud berättade om de fruktansvärda skador den växande vildsvinsstammen ställer till med på mark och grödor.

– För att uppnå en långsiktigt hållbar vildsvinsstam krävs att jägare, jordbrukare och samhället samordnar sina insatser. Vi är beredda att ta vår del av ansvaret, säger LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson.

– LRF har varnat för den här situationen länge och har gjort en kunskapssammanställning och tagit fram en handlingsplan som vi tror har myndigheters, jägares och markägares fulla stöd, tillägger Lars-Göran Pettersson.