Ökad jakt och stopp för utfodring. LRF-Mälardalen vill att markägarsidan sätter större press på jägarna att lösa problemen med vildsvin som skadar grödorna.
Foto: Shutterstock Ökad jakt och stopp för utfodring. LRF-Mälardalen vill att markägarsidan sätter större press på jägarna att lösa problemen med vildsvin som skadar grödorna.

LRF pressar på om vildsvinen

Ökad jakt och stopp för utfodring

Markägarna måste sätta större press om vildsvinen på dem som arrenderar jakträtten. Det anser LRF-Mälardalen i ett uttalande vid regionförbundsstämma mi Enköping. Det krävs ökad jakt, redan när vildsvin börjar etablera sig på ett område, och stopp för utfodring av vildsvin.

Många motioner till stämman handlade om vildsvinsproblemen. Vildsvinen förstöra upp till 20 procent av grödorna.
Markägare uppmanas nu se över jaktarrendeavtalen och kräva olika insatser mot vildsvinen.
– Det var många som motionerade om åtgärder mot vildsvinsskador men de sitter själva på lösningen. Vi måste öka jakttrycket och sluta utfodra vildsvinen, säger Per Pettersson, ordförande i LRF Mälardalen till Enköpings-Posten.

Ska jagas vid etableringen
– Som markägare kan man inte strunta i att den som arrenderar jakten struntar i vildsvinsjakten. Tillsammans med jaktorganisationerna är vi överens om att vildsvinen inte ska utfodras och att de tål jakt så fort de etablerar sig i ett område, säger Per Pettersson till Enköpings-Posten.
Men vissa markägare anser att vildsvinen kan utfodras.
– Det är en svår fråga, en del förstår inte problemet och utfodrar för att få en bättre jakt. Då får någon ta kostnaden för en annans hobby, säger Åsa Sikberg, ledamot i LRF-Mälardalens styrelse och i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation, till Enköpings-Posten.