Besökare på mässan kunde testa sina hundar på permobilbjörn som sköttes av Kennet Jonsson.
Besökare på mässan kunde testa sina hundar på permobilbjörn som sköttes av Kennet Jonsson.

Lyckad jaktmässa i Gideå

Dden 4 augusti genomfördes för första gågen i Sverige en riktad mässa kring rovdjursjakt. Mässan arrangerades av Nolaskogs Jägarklubb, en avdelning inom Jägarnas Riksförbund, i samarbete med Gideå skytteförening. Initiativtagare och mässgeneral var Lena Laaksonen.
Mässan bjöd på skytte i alla former, utställare, permobjörntest och föreläsning om vår snabbt växande vargstam.

Trots regntunga moln kom mellan 200 och 300 besökare till mässan, vilket var över arrangörernas förväntan. Trots allt har det varit många jaktmässor att välja på i Norrland under de senaste månaderna.
– Tanken bakom mässutbudet var att öka intresset för främst björnjakt och rovdjursfrågor bland jägarna i länet. I en icke vetenskaplig utfrågning bekräftades det av besökarna att utbudet stack ut från andra mässor och därmed hade lockat dit dem, berättar Lena Laaksonen.

Hårt rovdjurstryck
Västernorrlands län är det län i Sverige som har den snabbast ökande björnstammen. De senaste året har dessutom rapporter om vargobservationerna gödslat nyhetssidorna. Detta, samtidigt som den nya älgförvaltningen är ett faktum, innebär kanske att jägarna i allmänhet börjar fundera mer över vad den egna jaktutövningen framöver kommer att innebära.
I länet finns även en stark tradition av uppfödning av jakthundar, en gärning som nu också med anledning av rovdjurstrycket är stadd i förändring.

Krävande jakt
Rovdjursjakt kräver mycket av både jägaren och hunden. Hela ekipaget skall vara redo för uppgiften och både hundägare och hund bör tränas regelbundet och framförallt annorlunda än vid annan jakt. I Sverige har ett antal olika former för både test och träning vuxit fram de senaste åren, och på mässan fick besökarna möjlighet att testa några av dessa aktiviteter.
Ett 15-tal hundar testades på permobjörn och ett 50-tal jägare provade på skytte på både realistiska rörliga björnfigurer och med olika typer av vapen.

Många lyssnade på föreläsning
Sist på dagen föreläste Jesper Jönsson från Vargfakta om ”Sanningar om vargen”. Föreläsningen fick många åhörare och det ställdes många frågor, och många gav uttryck för det missnöje som finns med den svenska rovdjurspolitiken som förs idag. En stor oro fanns bland åhörarna och man undrade hur Sverige kunde tillåta ett rovdjur, som våra förfäder utrotat, att sprida sig i landet igen.
– Det var en lyckad dag som gav mersmak inför nästa år. Men med tanke på att årets mässa tog form under en bilresa från Örnsköldsvik till Östersund, medan mobilen gick varm på jakt efter sponsorer och aktiviteter, så blev resultatet över förväntan, säger Lena Laaksonen.