Moderate riksdagsledamoten Åsa Coenraads tycker att regeringen missar poängen med viltförvaltningsdelegationerna när de ökar inflytandet för naturvårdsintresset och inte för jakt- och viltvårdsintresset.
Foto: Emilia Oije Moderate riksdagsledamoten Åsa Coenraads tycker att regeringen missar poängen med viltförvaltningsdelegationerna när de ökar inflytandet för naturvårdsintresset och inte för jakt- och viltvårdsintresset.

M-kritik mot ändring i viltförvaltningen

Åsa Coenraads, riksdagsledamot för Moderaterna i Miljö- och jordbruksutskottet, tycker att regeringens förslag om att öka platserna i landets viltförvaltningsdelegationer till fördel för naturvårdsintresset är fel.

Viltförvaltningsdelegationerna inrättades 2009 av Alliansen för att decentralisera besluten om jakt och viltförvaltning. Dock finns ett behov för att ytterligare stärka det lokala inflytandet över de beslut som fattas, skriver Åsa Coenraads (M).
Regeringen har meddelat att man vill ändra i vitförvaltningsdelegationernas sammansättning och ger med det ett ökat inflytande till naturvårdsintresset, med minskat lokalt inflytande som följd. Jakt & Jägare skrev om det här.
– Regeringen missar poängen med viltförvaltningsdelegationerna fullständigt. För att jakten och viltförvaltningen ska fungera måste besluten fattas på så lokal nivå som möjligt. Regeringen knyter hellre till sig makt som vi tycker att folk i bygderna borde ha – en rödgrön skendemokrati av en regering som gärna tar makten från folket och ger till naturvårdsintressena, säger Åsa Coenraads (M).

Jakt- och viltvårdsintressen tappar inflytande

I regeringens ändrade sammansättning ges även ökat inflytande till natur- och ekoturismföretagen. Dock lyser ökat inflytande till jakt- och viltvårdsintresset med sin frånvaro, vilket förvånar Moderaterna.
– Det är bra att naturturismen äntligen räknas som en näringsgren. Samtidigt är det ett mysterium att landets 300 000 jägare får proportionerligt minskat inflytande i förhållande till naturvårdsintressena. Viltförvaltningsdelegationerna måste bestå av människor som bor och verkar i området, vilket till stor del är just jägarna. För oss moderater är det viktigt att värna det äganderättsliga perspektivet, säger Åsa Coenraads.