M-politiker: ”Äntligen permanentas paragraf 28”

Att paragraf 28 blir permanent är en seger för det sunda förnuftet, tycker M-politikern Bengt-Anders Johansson, som är ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och moderat talesperson i jakt- och viltvårdsfrågor. 

– Äntligen har år av politiskt arbete och påtryckningar från berörda gett resultat i form av en permanentning av jaktförordningens paragraf 28. Jägarnas ansvarsfulla hantering av paragrafen under prövotiden ger underlag för att permanenta och utvidga 28:an, säger Bengt-Anders Johansson. Jaktförordningens paragraf 28 reglerar när och hur en tamdjursägare ges möjlighet att försvara sina tamdjur mot angrepp av rovdjur. 

Även utanför hägn
Tidigare gick det bara att ingripa om rovdjuret hade påbörjat angreppet och när tamdjuret befann sig inom hägn. Alliansregeringen införde 2007 på prov att man kan få ingripa före angreppet och dessutom utanför hägn, vilket gjorde det möjligt att även skydda exempelvis hundar.
Permanentningen av paragraf 28 innebär även ett klarläggande att andra än djurägaren under vissa förutsättningar kan få ingripa för att skydda tamdjur. 
– Med dessa nya möjligheter att ingripa kommer även accepten för rovdjuren att kunna bli bättre. Detta är viktigt när vi skall åstadkomma en balans i rovdjursförvaltningen, säger Bengt-Anders Johansson.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...