Moderaterna vill utöka den så kallade vapengarderoben. I så fall kan jägare få ha fler än sex gevär.
Foto: Anders Ljung Moderaterna vill utöka den så kallade vapengarderoben. I så fall kan jägare få ha fler än sex gevär.

M vill satsa på snabbare vapenlicenser

Partiet säger nej till vapenutredningen

Moderaterna säger nej till hårdare regler för Sveriges vapenägare. M vill istället tillåta jägare och skyttar att ha fler vapen. Partiet vill även satsa fem miljoner kronor på snabbare handläggning av vapenlicenser.

M tänker inte stödja vapenutredningens förslag om hur EU:s vapendirektiv ska tillämpas i svensk vapenlagstiftning. Förslaget går på flera punkter längre än vad EU kräver. Det riskerar att slå mot både jägarkåren och skytterörelsen, konstaterar Moderaterna.
I ett pressmeddelande från Moderaterna framgår att partiet kommer att rösta nej till regeringens vapenlagsförslag om det innebär att nyordningen försvårar för jägare skyttar.

Nej till reglering av magasin
M vill stoppa vapenutredarens förslag att reglera samtliga löstagbara magasin.
”Regeringens utredningsförslag går för långt. Vi vill istället lägga oss på den nivå som anges i EU:s direktiv – det vill säga att endast förvärv av vissa magasin med hög kapacitet regleras, och att det sker på ett ändamålsenligt sätt enligt direktivets minimikrav”, skriver partiet i pressmeddelandet.

Nej till reglering av trycken
M säger även nej till regleringen av avfyrningsmekanismer, det vill säga trycken.
”Avfyrningsmekanismer är oreglerade idag och det uppställs inte något krav i EU:s direktiv som innebär att de svenska reglerna måste ändras”, konstaterar partiet.
Moderaterna vill även värna om de dynamiska målskyttarna som tränar och tävlar med halvautomatiska sportskyttegevär. Deras kulgevär kan klassas som krigsmateriel. ”Endast de begränsningar som tydligt uppställs i EU:s vapendirektiv ska införas”, anser moderaterna.

Inga fler femårslicenser
Moderaterna är även kritiska till förslaget om femåriga licenser för vissa typer av halvautomatiska studsare för målskytte.
I övrigt vill Moderaterna på flera punkter göra det lättare för de legala vapenägarna i Sverige.
• Moderaterna vill göra en särskild satsning på fem miljoner kronor till polisen för ökad service och för att minska handläggningstiderna för vapenlicenser.
• Moderaterna vill se över hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella listor på vilka typer av vapen som ska ses som lämpliga för jakt eller skytte. I takt med att nya vapen kommer in på marknaden, måste även ansvariga myndigheter kunna följa med i tempot.
• Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert sätt kunna resa med sina vapen.

Enklare om vapenförvaring
• Moderaterna vill öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens. Det behövs ett mer tillåtande och flexibelt regelverk för dem som ofta jagar på andra orter än där man bor, anser M.
• Moderaterna vill göra en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar.
• M vill tillåta en större vapengarderob, så det går att ha fler vapen. Normalt sett tillåts en jägare ha max sex gevär. Målskyttar har en gräns vid tio enhandsvapen.
Det enda Moderaterna gillar i vapenutredningen är förslaget att slopa tillståndskravet för ljuddämpare.