Svåra snöförhållanden gjorde att bara tre familjegrupper i Dalarna och sju-åtta familjegrupper i Gävleborg upptäcktes under inventeringen, då jägare deltog. 
Foto: Kenneth Johansson Svåra snöförhållanden gjorde att bara tre familjegrupper i Dalarna och sju-åtta familjegrupper i Gävleborg upptäcktes under inventeringen, då jägare deltog. 

Magert resultat av loinventering i W- och X-län

Årets inventering av lodjur i Dalarnas och Gävleborgs län, som gjordes med hjälp av jägare i slutet av februari, visade bara på tre familjegrupper i Dalarna och sju-åtta familjegrupper i Gävleborg. 

Siffrorna är bara preliminära och skall sammanställas med de lospår som länsstyrelsens personal tidigare i vinter kvalitetssäkrat.
– Överlag i de båda länen har både organisation och arbetet med lodjursinventeringen fungerat bra, säger Jägareförbundets jaktkonsulent Hans Johansson i Falun. Han är ansvarig för lodjursinventeringen i de båda länen.
Hans Johansson har en teori om varför det hittats så få lodjursföryngringar.

”Strösockersnö” ett problem
– På vissa områden fanns över en decimeter nysnö. Även den gamla snön hade ”strösockerkaraktär”, säger han.
Därmed var det svårt att ta sig fram i terrängen för både skidåkare och skoterförare.
Det finns även misstakar om att lodjuren under inventeringsperioden höll sig inom ett mycket begränsat område.
– En tredje aspekt är att fjolårsungarna kan ha periodvis lämnat honan när inventeringen är så sent utförd på vintern, kommenterar Hans Johansson.

Kritik mot tidpunkten
Han har hört kritiken att inventeringen ligger för sent på året.
– Vi inom Jägareförbundet håller på att se över rutinerna för lodjurinventeringen. Det blir att titta på för- och nackdelar när det gäller vilken tidpunkt som är bäst att för inventeringen. Det kan bli förändringar redan nästa år, säger Hans Johansson. Lena Berg, länsstyrelsens inventeringsansvariga i Dalarna, har inte sammanställt de lodjursspår som länsstyrelsepersonal hittat under vintern.
– Det är betydligt flera än inventeringsresultatet visar. Slutsammanställningen kommer troligtvis att göras under våren, kommenterar Lena Berg.