Får löpa. Allt tyder på att Orsas jägare tvingas låta älgarna löpa i höst. Älgstammen behöver stärkas och avskjutningen minskas – från en redan låg nivå.
Foto: Ingemar Olofsson Får löpa. Allt tyder på att Orsas jägare tvingas låta älgarna löpa i höst. Älgstammen behöver stärkas och avskjutningen minskas – från en redan låg nivå.

Magra år väntar Orsas jägare

I måndags samlades ett 100-tal orsajägare för att diskutera den havererade älgstammen och de växande rovdjursstammarna som vissa bedömare menar kostar markägarna ett köttvärde på 6,1 miljoner kronor årligen.

Älginventeringen visar att stora delar av Orsa kommun har en älgstam på futtiga 2,5 älgar per 1000 hektar, vilket i praktiken nästan omöjliggör jakt. Redan för tre år sedan sänktes älgavskjutningen i området kraftigt, något som visade sig ha marginell effekt. Orsaken bedöms vara de växande rovdjursstammarna.
Enligt Dalarnas Tidningar, som var med på mötet i Orsa, stundar nu bistra tider för jägarna i Orsaområdet.
På mötet konstaterades att älgavskjutningen måste minskas – trots den redan tidigare extremt låga nivån. På hela Orsa Besparingsskogs 78 000 hektar sköts bara 37 älgar (inklusive kalvar) totalt förra året – det vill säga en halv älg per tusen hektar.

Markägarna vill ha mer älg
– Vi märker ett trendbrott hos markägarna som nu vill ha mer älg på sina marker, sade Lars Karlsson på Orsa Besparingsskog.
Både besparingsskogen och Svea Skog vill ha ett kommersiellt utbyte av jakten och menar att ett jaktligt uttag på 2,5 älgar per 1 000 hektar är en rimlig målsättning. Eftersom det inte kan ske i dag så är den årliga förlusten omkring 6,1 miljoner kronor per år i köttvärde.
– Det är hög tid att politikerna börjar lyssna på markägarna som i dagsläget bekostar rovdjurspolitiken, säger Lars Karlsson.
Vänder man på beräkningen kommer man fram till att det krävs 12 älgar per 1 000 hektar i vinterstam för man ska klara ett jaktligt uttag på 2,5 älgar och samtidigt hålla rovdjuren med mat.

Kortare jakttid
Vid mötet i Orsa var jägarna överens om att drastiskt minska avskjutningarna och dessutom förkorta jakttiden – ett förslag som tagits fram av arbetsgruppen ”Rädda älgen”.
Den 29 maj ska ett nytt informatiuonsmöte ordnas i Orsa. Både Landshövdingen, rovdjursansvariga tjänstemän vid länsstyrelsen, samt riksdags- och kommunpolitiker är inbjudna.