Foto: Hovrätten Hovrätten för Västra Sverige gick på tingsrättens linje och friade den åtalade mannen.

Mål om illegalt skjuten älg – hovrätten friar jägare

En 76-årig jägare frias av hovrätten i ett mål om en olovligt skjuten älg. Liksom tingsrätten konstaterar Hovrätten för Västra Sverige att mannens vapen med största sannolikhet användes, men vem som sköt är okänt.

Den 76-årige jägaren åtalades förra året för jaktbrott vid Värmlands tingsrätt. Misstankarna gällde att en älg skjutits på annans mark 2018 – något som tingsrätten friade mannen för.

Samma slutsats

Nu landar Hovrätten för Västra Sverige i samma slutsats. Rätten konstaterar att åklagaren inte har lyckats bevisa att 76-åringen olovligen skjutit en älg på annans jaktområde och sedan underlåtit att spåra upp och avliva djuret.

Men det fanns teknisk bevisning som visade att kulan som återfanns i älgkroppen kunde bindas till mannens jaktgevär med en sannolikhet som är mellan 100 och 6 000 gånger större än att den avlossats med ett annat gevär.

Mannen nekar

Mannen nekar dock till att ha jagat under den aktuella perioden och enligt domstolen har inte åklagaren kunnat lokalisera en speciell skottplats eller lagt fram bevisning som binder den friade mannen till en sådan plats.

En nämndeman meddelade skiljaktig mening och ansåg att det borde anses styrkt att 76-åringen skjutit älgen eftersom det saknas en alternativ och trovärdig förklaring till att någon annan använt geväret.