Malmbäckshästen angreps inte av varg

Hästen som avlivades efter att ha påträffats skadad utanför Malmbäck i Nässjö kommun angreps inte av varg. Dna-prov från hästen visar inga rester av vargsaliv, besiktning på plats tydde heller inte på närvaro av rovdjur.

Det är länsstyrelsen i Jönköpings län som går ut med uppgifterna om dna-testen på sin hemsida.
Efter det att den svårt skadade hästen avlivats undersöktes kroppen i Skara.
Dessförinnan besiktigades hagen där hästen påträffats.
Båda undersökningarna gav vid handen att skadorna inte gjorts av varg.
Vid tillfället togs också dna-prov från hästkroppen för att undersöka om det fanns spår av vargsaliv. Under onsdagsmorgonen blev analyserna klara och de visade inga sådana spår.