Malte Sandström från Nås är ny ordförande i Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna.
Foto: Ove Nyström Malte Sandström från Nås är ny ordförande i Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna.

Malte Sandström ny JRF-ordförande i Dalarna

Malte Sandström är ny ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna. Han har gjort sig känd i rovdjursdebatten som ordförande i Svenska jakt- och fritidsgruppen och som företrädare för Folkaktion ny rovdjurspolitik.
Daladistriktet i Jägarnas Riksförbund höll årsmöte i Orsa den 24 mars. Bland annat det nya älgjaktssystemet och jaktkortspengar till jaktfientliga Naturskyddsföreningen diskuterades.

Ett nytt förvaltningssystemet för älgstammen utreds. Tanken är att styrelsen för ett cirka 50 000 hektar stort viltförvaltningsområde bland annat ska bestämma tilldelningen i älgjakten.

Risken är stor att det blir Jägareförbundet som kommer att sköta mycket av de lokala besluten, befarade mötesdeltagarna.

Flera medlemmar på årsmötet påpekade att JRF redan nu måste arbeta för att komma med i beslutsprocessen i det nya systemet.

Rovdjurens påverkan på viltstammarna är stora. Det gäller framför allt vargen. Ett nytt vargrevir i ett område ställer alla förvaltningsplaner på kant. Lodjurens påverkan på rådjurstammen är stor.

Måste rädda löshundsjakten

– JRF måste jobba med att förändra dagens rovdjurspolitik om det i framtiden ska gå att jaga med löshund. säger nyvalda distriktsordföranden Malte Sandström.

– JRF, framför allt i Dalarna, måste synas mer i media och få ut sitt budskap. Det har varit alldeles för tyst om oss i Dalarna. Daladistriktet måste även vara mer aktivt inom förbundets arbete. Aktiviteter och verksamhet har legat på en alldeles för låg nivå, säger årsmötets ordförande, Gunnar Håkansson.

En fråga som väckte heta diskussioner är hur Naturskyddsföreningen kan få bidrag från jaktkortspengarnas som går in till viltvårdsfonden. – Det är vi jägare som betalar in pengar till fonden. Ska vi vara sponsorer till våra motståndare? undrade Rävper Andersson.

Han lämnade ett förslag som den nya styrelsen lovade att jobba med.

”Varför ska bara jägarna betala”

– Naturskyddsföreningen och liknade föreningar skall betala in lika mycket pengar per medlem som jägarna gör till viltvårdsfonden. Varför skall bara jägarna betala för att vistas i naturen? funderade Rävper Andersson.

Den nya ordföranden för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, Malte Sandström, har varit ordförande i älghundklubben på riksnivå under elva år. Han var den som startade Jakt- och fritidsgruppen och var dess ordförande i tio år. Det senaste året har han varit verksamhetsledare för Folkaktion ny rovdjurspolitik. Malte Sandström har även varit en flitig debattör i media om rovdjursfrågor.

Styrelsen för JRF i Dalarna

Dessa personer sitter med i distriktsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund i Dalarna.

Ordförande: Malte Sandström, Nås.

Ny i styrelsen är även Harry Fredriksson från Leksand.

Övriga i styrelsen är Gunnar Håkansson, Orsa, Göran Langer, Falun, Torbjörn Forsberg, Falun, Mikael Sjöberg, Falun, samt Lena Gustavsson från Älvdalen.