Björn fångad på bild av en åtelkamera. Försöket med åteljakt på björn i Dalarna inramas av en mängd regler.
Björn fångad på bild av en åtelkamera. Försöket med åteljakt på björn i Dalarna inramas av en mängd regler.

Många regler för jakt vid björnåtel

Nu är reglerna klara för försöket med åteljakt på björn i Dalarna. Det blir många regler att hålla reda på i samband med björnåtlarna. Bland annat gäller det att tänka på att avstånd från åteln till väg ska vara minst 200 meter. Rdegeln gäller även skogsbilvägar

Anmälan om åteln ska finnas hos länsstyrelsen minst sju dagar innan åtelmaterial läggs ut. 

Rester av tamdjur får inte läggas ut på åteln.
Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation i Dalarna har bestämt vad som gäller under försöket med åteljakt i årets björnjakt.
Den 1 augusti får jägare börja lägga ut mat till björnarna.
Åteljakten tillåts i Falun, Rättvik, Orsa och delar av Leksand. 

Markägaren ska ge tillstånd
Åtel får bara anläggas om markägaren har gett tillstånd.
Björnjakten börjar den 21 augusti. Då får 38 björnar skjutas i länet, både genom åteljakt och genom licensjakt.
Det finns ingen särskild kvot för åteljakten.
Jägare som vill delta i försöksjakten med åtel måste gå en av de utbildningar som Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund håller.
Anki Alfredéen, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen Dalarna, betonar vikten av att anmäla åteln i förväg till länsstyrelsen.
– Det är viktigt att jakten dokumenteras ordentligt så att vi kan utvärdera det här försöket sedan, säger hon.

Beslutet om åteljakt och vilka regler som gäller kan läsas här: