Vildsvinsjakten måste underlättas om stammen ska minska, nu öronmärks 52 miljoner för att få populationen under kontroll.
Foto: JRF Vildsvinsjakten måste underlättas om stammen ska minska, nu öronmärks 52 miljoner för att få populationen under kontroll.

Mångmiljonsatsning mot vildsvinen

52 miljoner vill regeringen satsa för att få den ökande vildsvinsstammen under kontroll. Bland annat förordar man vilthanteringsanläggningar och uppsamlingscentraler för kött.

Det är medel som föreslogs i vårförändringsbudgeten som regeringen nu har återkommit till och beslutat om fördelningen av.
52 miljoner öronmärks för ändamålet att hantera den växande viltsvinsstammen.
– Det måste göras mer för att få vildsvinsstammen under kontroll, sa näringsminister Ibrahim Baylan på en presskonferens under måndagen.
Han tillade:
– Den ökande vildsvinspopulationen är ett problem i delar av landet.

Stöd för samverkan
Enligt beslutet ska 30 miljoner gå till vilthanteringsanläggningar och uppsamlingscentraler.
22 miljoner satsas samtidigt på att stödja samverkan och samarbete mellan markägare, arrendatorer och jägare för att få till stånd en effektiv förvaltning.
– Jag är tveksam till att det leder till fler skjutna vildsvin, jag ser inte den direkta kopplingen. Men det är bra att frågan lyfts och att den är prioriterad. Det är en fråga som behöver hanteras av de berörda parterna, kommenterar Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF.
De anslagna pengarna går det att ansöka om efter godkännande från Europeiska kommissionen. Utbetalningar kommer att ske från sen höst 2021 till 2025.