Nu ska mårdhundarna inte kunna komma in i Sverige obemärkt.
Nu ska mårdhundarna inte kunna komma in i Sverige obemärkt.

Mårdhundar ska stoppas vid gränsen

För att hålla mårdhunden borta från Sverige ska nu gränsbevakning mot Finland upprättas. Rörelsekänsliga åtelkameror ska sättas upp tillsammans med lockbeten längs gränsen i Norrbotten.

Längs fyra mil av gränsen mellan Finland och Sverige, från havskusten eller Haparanda och uppåt, ska drygt hundra kameror sättas upp och kopplas ihop till ett varningssystem. De mårdhundar som hittas av kamerorna ska fångas in, steriliseras och få en sändare. 

Forskarna hoppas att de ska hitta fler invandrade mårdhundar med hjälp av de sändarförsedda individerna. Det har nämligen visat sig att de vandrar tills de hittar en ny partner att slå följe med.
Testperiod
Att kamerorna sätts upp på en sträcka av bara fyra mil kan tyckas vara kort.
– Vi ska testa det här nu, att det fungerar med det här systemet. Det vet vi inte riktigt än. De kommer alltså mest naturligt längst ner, sedan finns det en och annan längre upp men det är inte många, säger Owe Geibrink, fältansvarig på Jägareförbundet, till Sverige Radio Norrbotten.
I Finland är mårdhunden väldigt vanligt förekommande. Det går en mårdhund på en yta som motsvarar två fotbollsplaner. Totalt uppskattas det finnas omkring en miljon mårdhundar i Finland.
EU-projekt för hela Norden
Systemet ingår i ett EU-projekt i Norden, som finansieras med 50 miljoner kronor. Samma varningssystem med åtelkameror ska även sättas upp i Öresundsområdet och längs gränsen mellan Danmark och Tyskland.
Owe Geibrink tror att man måste stoppa mårdhundens spridning med större insatser längs gränserna. 
– Risken finns att vi kommer att ha någon typ av verksamhet framöver om vi ska hålla bort mårdhunden, säger han till Sveriges Radio Norrbotten.