Märkliga burar ger svar om älgars matvanor

På Sveaskogs marker i småländska Misterhult står flera burar utsatta. De ingår i en stor undersökning om viltfoder och är inte till för att fånga vildsvin.

– Det har varit en del frågor och någon har stannat när jag har jobbat med burarna och sagt att det är på tiden att ni börjar fånga vildsvin, säger Kent Nilsson, som sköter jakten i området, till Barometern.

Sofia Hammarskjöld, upplåtelseansvarig för jakt på Sveaskogs marker i Götaland berättar att någon liknande undersökning aldrig gjorts.

– Sveaskog vill hitta optimala sätt att öka fodertillgången för viltet i markerna på ett sätt som är förenligt med skogsbruket, berättar Sofia Hammarskjöld för Barometern.

Fem testområden i Sverige

I Sverige finns fem testområden. Misterhult är det sydligaste.

Burarna ställs ut på platser där vilt ofta betar för att visa hur mycket foder som produceras jämfört med omgivande mark. Det gör också att man kan göra beräkningar på hur mycket foder älgar och annat vilt äter upp.

Det kan bli aktuellt att även sätta sändare på vilt för att kartlägga deras foderintag.

– Resultaten måste vara statistiskt hållbara och förhoppningen är att en ökad foderproduktion avlastar ungskogen, berättar Kent Nilsson för Barometern.

Pågår i tre år

Projektet kommer att pågå i tre år. Därefter ska resultaten utvärderas och projektet kan komma att fortsätta ytterligare tre år.

– Resultaten kan få stor genomslagskraft för skogsbruket överhuvudtaget och det är en av Sveaskogs uppgifter att genomföra den här typen av projekt, vi har också resurserna att klara det, säger Sofia Hammarskjöld till Barometern.