Mauser K98 prickskyttegevär som det såg ut under andra världskriget. Tyska arméns dåtida prickskyttelösningar var sällan några fast antagna militära lösningar. Ofta användes ett civilt jaktsikte som inte sällan satt i ett hakmontage. Här har vi dock ett militärt vridmontage.
Mauser K98 prickskyttegevär som det såg ut under andra världskriget. Tyska arméns dåtida prickskyttelösningar var sällan några fast antagna militära lösningar. Ofta användes ett civilt jaktsikte som inte sällan satt i ett hakmontage. Här har vi dock ett militärt vridmontage.

Mauser 98 – världens bästa cylinderrepeter

Mauser m 98 är världens mest massproducerade vapen och det som spritts till flest länder. Fortfarande är Mauser 98 ansedd som världens bästa repetergevär. Det är bara 98:an som duger när det gäller hög funktionssäkerhet.
Mauser 98 finns faktiskt som militärgevär fortfarande. Den danska Siriuspatrullen, som bevakar Grönland, använder 98:an. Det är den enda bössan som duger i det klimatet.

Peter Paul Mauser och Wilhelm Mauser föddes 1838 respektive 1842 i Oberndorf am Neckar i Tyskland.

Deras far arbetade på Wurzbürg Königlig Gevehrfabrik, som var det statliga faktoriet i staden. Även Paul och Wilhelm kom att arbeta där under en period.

Under många år innan de hade tagit fram en egen mekanism experimenterade bröderna Mauser att konvertera Dreyses tändnålsgevär till patronladdat.

Dreyses tändnålsgevär, som Preussen hade antagit, hade en papperspatron med kulan monterad längst fram. Bakom kulan satt tändsatsen. Tändnålen fick alltså passera igenom allt krutet för att komma fram till tändsatsen.

Snabbt akterseglad

När tändnålsgeväret kom var det naturligtvis revolutionerande, men konstruktionen blev snabbt akterseglad av mer moderna konstruktioner för riktiga, gastäta patroner.

Även om det av Mauser konverterade geväret skall ha fungerat utmärkt var Dreyse-geväret så nyligen antagit att man inte vill göra några förändringar. Men efter en tid antog till slut Preussen som första uppdragsgivare Mausers enkelskottsgevär m 1871.

Mauser modell 1871 var för övrigt det första geväret i Jakt & Jägares vapenklassiker i nummer 1/2 2006.

Därefter köpte Serbien, Kina och Wurzbürg modell 1871-gevär av Mauser.

Mauser hade byggt två fabriker i Oberndorf, men 1874 fick man köpa Wurzbürg Königlig Gevehrfabrik. Mauser hade alltså fabriker på tre platser i staden.

Under åren som kom antog de flesta länder i världen Mauser 98:an.

5 april 1898 var Tyskland först ut och de andra följde snabbt.

Inom kort tid var Mauser 98 världens mest militärt antagna och brukade vapen. Flertalet länder antog vapnet och de som inte gjorde det gick oftast på inhemska lösningar. Frankrike och England var naturligtvis tvungna att gå sin egen väg.

Totalt har det tillverkats cirka 102 miljoner militära Mauser 98:a gevär av en mängd olika fabriker. Det kan jämföras med att det har tillverkats cirka 50 miljoner Kalashnikov-karbiner världen över.

Utöver de 102 miljonerna tillverkades även ett ansenligt antal Mauser-gevär som inte var modell 98. Till exempel våra svenska modeller 94, 96, 38 och 41, som alla är baserade på modell 94-mekanismen.

För att Mauser skulle kunna expandera snabbt nog gick lokala bankirer in med stora penning-summor. Paul Mauser ägde endast en mindre del av aktierna. På 1890-talet köpte Ludvig Loewe aktierna i Mauserfabriken och Mauser kom att ingå i den stora DWM-koncernen som Loeve ägde.

DWM betyder Deutche Waffen und Munitionen Fabrik och bestod av ett antal stora vapen- och ammunitionsfabriker. Intressant att nämna i sammanhanget var att Loewe var jude och ägde den absoluta merparten av tysk vapenproduktion.

Svenska militärvapen

Även Sverige använde Mauser 98 militärt. Modell 98 antogs 1939 som modell 39 i 8x57JS. Gevären var beväpning till de kulsprutegevärspatruller som hade fått tjeckiska kulsprutegevär i 8x57JS.

1940 borrades ett antal gevär upp till 8 millimeter och blev m 32, som är en 8×63 kulsprutepatron för kulspruta 1936.

De gevären som borrades upp fick beteckningen gevär modell 40 och dessa var givetvis avsedda att fungera i kulsprutepatrullerna, där man ändå hade 8×63-ammunitionen.

8×63 skall för övrigt vara världens kraftigaste infanteripatron på den tiden och gevär modell 40 försågs med rekylbroms.

Merparten av dessa gevär exporterades kort efter kriget och är idag ytterligt sällsynta.

Husqvarna köpte stora mängder Mauser 98-system av Fabrique National och använde dessa i modellerna 146 och 640, framför allt i kalibrarna 8x57JS, 9,3×57 och 9,3×62 men även i .30-06 och .270 Win.

Slavarbetare

Antal anställda på Mauserfabriken genom ett halvt sekel: 1900: 3 000. 1916: 7 000. 1929: 750. 1936: 7 000. 1944: 12 000, varav 7 000 tyskar, resten var slav-arbetare.

Ursprungliga tillverkare av Mauser 98-gevär till militära och civila kontrakt var Loeve i Berlin, Fabrique National i Belgien, Steyr i Österrike, DWM i Tyskland, statliga gevärsfabriken i Spandau, statliga gevärsfabriken i Danzig, statliga vapenfabriken i Erfurt, Waffenwerke Oberspree Kornbus & Co, Underfilial till DWM, Feinmechanishe Werke G.m.b.H Erfurt, Gustloff Werke, Werk Weimar Steyr-Daimler-puch Werk Steyr, Mauser-Werke Oberndorf, J.P Sauer & Son Suhl, Waffenwerke Brunn A-G, Brno i Tjeckoslovakien, Waffenwerke Brunn A-G Werk Bystrika i Tjeckoslovakien, Berlin Luebecker Mashinenfabrik, Werk Luebeck.

Kodade märkningar

Efter Versaillesfördraget 1919 fick Tyskland inte producera krigsmateriel i samma omfattning som förut.

Därför infördes 1933-34 ett kodsystem. Tyskarna märkte vapnen med kod istället för fabrik för att de allierade inte skulle kunna spåra tillverkningen.

Det fanns fler tillverkare och koder, men där är inte tillverkarna verifierade utan bara antaganden.

Tekniskt sätt skiljer sig m 98 från vår svenska m 96 på ett antal punkter.

98-mekanismerna spänner slagfjädern delvis när skytten lyfter slutstyckshandtaget och delvis när man trycker ner det efter repeterrörelsen.

Detta gör att det inte blir något motstånd när slutstycket skjuts in den sista biten.

På modell 96 spänns i stort sett hela slagstiftet upp vid slutstyckets stängning, vilket gör att det tar emot de sista två centimetrarna.

En tredje låsklack

Mauser m 98 har även en tredje låsklack, som fungerar som reservlåsklack, och sitter ganska långt bak på slutstycket. Detta saknar m 96.

Speciellt för m 98, det gäller även på m 94 och m 96, är styrlisten på slutstyckets ovansida.

Även tumurtaget är speciellt för mausermekanismen, men saknas på tidigare Mauser-modeller.

Dessa förändringar kom till när Sverige antog sin första mausermodell, karbin m 94.

På grund av svenska krav infördes tumurtaget för att laddning med laddram skulle kunna ske lättare. Som kompensation för den sämre slutstycksstyrningen gjordes styrlisten på slutstyckets ovansida.

Behåll flaggsäkringen!

Mauser 98:ans flaggsäkring brukar bytas ut mot sidosäkring, Winchester modell 70 eller kvartssäkring för att säkringen skall gå under kikarsiktet.

Jag tycker att det är både synd och skam. Ingen säkring kan vara säkrare än en flaggsäkring. Själv har jag efter många års med en Winchester modell 70-säkring istället monterat en flaggsäkring, som jag använder när bössan används i drevet med öppna riktmedel eller med Aimpoints rödpunktssikte.

När kikarsiktet behövs på pass använder jag istället sidosäkringen.

En del av 98:ans klassiska vackra drag ligger i styrhylsan och säkringen. Då är det ju synd och skam att ta bort den.

Mauser fick merparten av sina fabrikslokaler sprängda av fransmännen 1947 och Mauser var förbjudna att producera vapen långt inte på 50-talet.

Produktionen kom senare igång och Mauser producerade allt från välgjorda vapen som m 66 till rent skrot som m 96 straightpull eller modell Titan.

För några år sedan såldes Mauser till Blaser. Produktionen har flyttats till Blasers fabrik och man har återigen satsat på kvalitet. Mauser m 98 tillverkas fortfarande av Mauser i begränsad upplaga till höga priser för den hugade spekulanten.

Tillverkas än idag

Än idag finns ett antal vapenfabriker som gör m 98-jaktstudsare, där Zastava förmodligen är vanligast. Dessa säljs för övrigt även under namnet Interarms och Whitworth i USA.

En del av de finaste firmorna i världen, som Holland & Holland, Rigby, Hartmann & Weiss, använder framför allt eller uteslutande Mauser 98-mekanismer som grund för sina lyxvapen.

Det finns framför allt från svenskar en återkommande kritik mot slutstycksgången på Mauser 98. Men det är i själva verket inget annat än en vanesak.

Det går att repetera lika snabbt med en 98:a som det gör med en CG 3000 eller en Husqvarna 1900. Men det kräver mer vana och träning. Största skillnaden är att slutstycken på moderna bössor kan hanteras nästan hur som helst.

För att undvika byrålådseffekten kräver Mauser 98:an att skytten trycker över slutstyckshandtaget mot vapnets vänstersida när det förs fram.

God tillgång

Eftersom det tillverkats enorma mängder civila, och även många militärvapen konverterats till

jaktvapen, finns det otroligt många m 98 på marknaden till mycket låga priser.

Husqvarna modell 146 och 640, som båda är baserade på FN-tillverkade Mauser m 98-mekanismer, är två superba exempel på vapen som är nästan gratis men som håller en livstid.

När jag arbetade på Voere-fabriken i Österrike köptes det in 10 000 militära mausergevär av alla möjliga tillverkare från Jugoslavien. Det var alltså gamla tyska krigsvapen.

Bössorna plockades ned i sina beståndsdelar och lådorna kom in i sliperiet till en mycket skicklig jugoslavisk slipare, som med bandslip på frihand slipade bort tillverkarnamn och serienummer och alla andra stämplar. Det lät bara ”wreeeeooooommm!” och lådan såg ut som ny.

Dess värre blev det en tråkig bieffekt av detta. Kikarsikten kan bli lite svårmonterade. Även om lådan ser otroligt bra ut är den naturligtvis allt annat än rak.

Mauser m 98 har alltså ett mycket högt bruksvärde, vare sig mekanismen är tillverkad av Mauser i Oberndorf eller av någon annan bra tillverkare.

Det här gäller i väldigt många år till, förmodligen så länge vi fortsätter med den gastäta enhetspatronen.

Koderna på mausergevär

ar Mauser-werke AG. Werk Borsigwalde, Berlin

Borsigwalde, Eichborndamm

ax Feinmechanische werke, Erfurt

bcd Gustloff Werke, Werk Weimar,Weimar

bnz Steyr-Daimler-Puch, Steyr Werke, Österike

byf Mauser-Werke AG. Oberndorf

ce J.P Sauer & Son, Suhl

dot Waffenwerke Brunn (BRNO) BRNO,Tjeckien

dou Waffenwerke Brunn Werk Bystrica

duv Berlin-Luebecker Machinenfabriken, werk Luebeck

svw Mauser-Werke AG, Oberndorf sen krigstillverkning

S42K Mauser-werke tillverkad 1934

S42G Mauser-werke tillverkad 1935

S42 Mauser-Werke AG, Oberndorf

42 Mauser-Werke AG, Oberndorf

660 Steyr-Daimler-Puch, Steyr Werke, Österike