Även om halvautomaten har utbytbart magasin förblir den laglig inom EU. Däremot får man inte sätta i magasin som tar mer än 20 patroner. Medlemsländerna får dock göra undantag för sportskyttar.
Foto: Shutterstock Även om halvautomaten har utbytbart magasin förblir den laglig inom EU. Däremot får man inte sätta i magasin som tar mer än 20 patroner. Medlemsländerna får dock göra undantag för sportskyttar.

Max 20 patroner i halvautomater

EU:s inre marknadsutskott har röstat om vapendirektivet

Det blir inget förbud mot halvautomatiska jakt- eller sportskyttevapen. I alla fall inte om det avgörande mötet i EU-parlamentet i höst röstar som EU:s inre marknadsutskott röstade på onsdagen. Däremot blir halvautomater som har mer än 20 skott i magasinet förbjudna.
Det är moderate EU-parlamentarikern Christofer Fjellners tolkning av de senaste turerna för det nya vapendirektivet i EU-länderna.

– Halvautomater kommer fortfarande att finnas i kategori B och vara tillåtna att använda för jakt och sportskytte. Men man har gjort ett tillägg och skriver att halvautomater med stora magasin, över 20 skott, hamnar i kategori A och alltså blir förbjudna, säger Christofer Fjellner.
Han tolkar de texterna i beslutet som att halvautomater är lagliga så länge de är utrustade med magasin som tar max 20 patroner. Att det går att sätta i större magasin påverkar inte.

Möjlighet till undantag
– Ja, så tolkar jag texten. Sportskyttar kan bli upprörda i alla fall, eftersom en del använder magasin i halvautomater med mer än 20 patroner. Men då ska man tänka på att medlemsstaterna har rätt att göra undantag och tillåta det för människor som är aktiva i sportskytteföreningar, säger Christofer Fjellner.
Däremed återstår för de svenska sportskyttarna att invänta hur Sverige faktiskt kommer att tillämpa möjligheten att göra undantag.
– Redan i dag utsätter den licensgivande myndigheten sportskyttar för mycket problem. Jag förstår deras oro. Men det är svårt att vara upprörd på EU för att medlemsländerna ges möjlighet att göra undantag, säger Christofer Fjellner.

Stoppade förslag
Han hade inte velat ha några förändringar alls i EU:s vapendirektiv. Idag är han nöjd med att förslag som läkartester och mentaltester av jägare inte vunnit gehör, liksom att halvautomaterna inte blir olagliga.
– Marit Paulsen sa en gång att det enda man kan vara säker på i en demokrati är att det inte blir som man vill. Det viktiga är nu att titta på vilka förslag som faktiskt stoppats, säger Fjellner.

Avgörs i september
I september kommer vapendirektivet upp för slutligt avgörande då EU-parlamentets stora plenum med 751 ledmöter ska rösta.
– Jag har svårt att tro att vi kan få europaparlamentet att gå på en mycket bättre linje. Jag är mer orolig för att den nuvarande linjen kan få stryk av dem som trots allt vill ha mer av förbud och regleringar, säger Christofer Fjellner.