Medlemmarna säger sitt inför stämma

Inför Jägarnas Riksförbunds årsstämma kommer totalt 15 motioner att beredas. I år handlar motionerna om allt från förbundets värdegrund till allmän jakt på kronhjort och handlingsplan för frilevande varg

Jägarnas Riksförbunds årsstämma 2016

Årsstämman äger rum den 18-19 juni i Söderköping. 

Jägarnas Riksförbunds årsstämma hålls under 2016 i Söderköping. Inför stämman har medlemmarna runt om i landet skickat in förslag för att bestämma riktningen på förbundets arbete.
– Det är inte jättemånga motioner som skickats in, men det är roligt och bra att det är så stor spännvidd över motionernas ämnen, säger Per Wanström, generalsekreterare på Jägarnas Riksförbund (JRF).

• Vilken fråga tycker du är viktigast?
– Det är fel att säga att en motion är viktigare än en annan. Besluten om respektive motion är det som kommer att styra vårt arbete för det kommande året, så det är viktigt att det blir en ordentlig diskussion inför besluten så att det blir tydligt vad medlemmarna vill att vi ska göra, förklarar Per Wanström.

Senarelägga jaktstart på björn
En av motionerna är inkommen från Dalarnas distrikt där man vill senarelägga jaktstarten på björn så att den startar samtidigt som älgjakten då man tror att det skulle vara positivt av flera aspekter. Förbundsstyrelsens föreslår att bifalla motionen då man även tror att avskjutningen av björn skulle fördelas jämnare över jaktområdet med denna modell.

Vill ha eftersöksutbildning
Flertalet av årets inskickade motioner finns redan på förbundets agenda och arbetas kring, en av dem gäller eftersöksutbildningar. Medlemmen Johan Svengren i Halland vill att förbundet tar täten i frågor kring etisk och hållbar jakt och att ett utbildningsmaterial tas fram som rör eftersök. Arbetet med detta är redan i gång och till jaktsäsongsstarten 2016/2017 kommer JRF att kunna presentera ett helt nytt kursmaterial.

Större vapengarderob
Leif Blomberg och Sölwe Franzen i Kronoberg menar att behovet av fler vapen i vapengarderoben ökar genom bland annat tillkomsten av fler jaktbara vilt i landet. De anser därför att förbundet ska verka för att vapengarderoben ska öka från sex till åtta vapen. Motionen är en högst aktuell fråga och Jägarnas Riksförbund har arbetat med frågan under lång tid med inriktningen att det är det jaktliga behovet som ska styra antalet vapen.

Hur går förbundsstyrelsen vidare med frågorna efter stämman?
– Många av frågorna i motionerna arbetar vi redan med. Vissa saker kan man inte släppa för tidigt ur konkurrens- och marknadssynpunkt men vissa delar kan vi bli bättre på att upplysa om är på gång. Alla motioner med beslut tas upp på det första förbundsstyrelsemötet efter stämman där det sätts ansvariga på respektive uppgift och en tidsplan, berättar Per Wanström.