Vildsvin i Berlin har blivit en allt vanligare syn, samma utveckling noteras i en del svenska städer.
Foto: Berliner Morgenpost Vildsvin i Berlin har blivit en allt vanligare syn, samma utveckling noteras i en del svenska städer.

Mer vilt söker sig till stadsbebyggelse

Den internationella trenden är tydlig, med vildsvinen i Berlins parker som ett tidens tecken. Men också i Sverige söker sig vilt in i städerna, något som ställer nya krav på myndigheterna.

Det är Fredrik Widemo, universitetslektor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som med en ny rapport sätter fokus på kommunal viltförvaltning.
I Sverige har kommunerna valt olika vägar för att anpassa sig till den nya situationen. Generellt gäller att flest problem rapporteras in från städerna i den södra landsdelen.

Fler människor
– Det kan delvis förklaras med att de stora städerna finns i söder, där finns fler människor som kan störas, säger Fredrik Widemo.
Han fortsätter:
– Det måste inte bero på att där finns mer vilt. Det kan också röra sig om att där finns annat vilt, till exempel vildsvin som stör mycket.

Vildsvinen ökar
Just vildsvinen ökar mest vad gäller att allmänheten kontaktar myndigheterna för att få hjälp. Kråkfåglar och kaniner skjuts det också många av.
För att komma till rätta med problemet tycker Fredrik Widemo att många kommuner måste bli bättre på att planera.
– Finns det problem ger ofta en kombination av att anpassa miljön, skrämma och avliva bäst effekt, och kanske räcker det med att ändra miljön.
– Förvaltningsplaner på kommunal nivå behövs för att definiera vilka mål man har och vilka åtgärder man vill använda.

Invånarnas acceptans
Fredrik Widemo nämner att det är viktigt att få invånarnas acceptans för jakt i stadsmiljö.
Enligt internationella studier är stadsinvånare generellt negativare till jakt än människor som bor på landsbygden.
Tror du någonsin att det kommer att förekomma licensjakt på vilt i städerna?
– Det har jag svårt att tro, men kommunala förvaltningsplaner tror jag på.