Jägareförbundet kan tänka sig att plantera ut varg var beskedet till miljöministern. I gengäld måste vargstammen få ett maxtak.
Foto: Göran Ekström Jägareförbundet kan tänka sig att plantera ut varg var beskedet till miljöministern. I gengäld måste vargstammen få ett maxtak.

Miljöministern: ”Ingen licensjakt på varg i vinter”

Det blir ingen licensjakt på varg redan i vinter i Sverige. 
Det var beskedet från miljöminister Andreas Carlgren när han fredagen den 21 november träffade representanter från bland annat Jägarnas Riksförbund. 

Jägareförbundet sa under mötet ja till utplantering av varg.
– Vi var ensamma på mötet om att kräva licensjakt redan nu, säger andre vice ordföranden i Jägarnas Riksförbund, Henrik Tågmark. Han är även den i förbundsledningen som är ansvarig för rovdjursfrågor. 

Förutom JRF, Jägarnas Riksförbund, var Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Fäbodbrukarföreningen och Samernas Riksförbund med vid träffen hos Andreas Carlgren. 
Bakgrunden till mötet handlar om att Jägarnas Riksförbund krävt licensjakt på varg redan i vinter. Detta eftersom forskare i dag till stor del är övertygade om att Sverige haft mellan 23 och 25 föryngringar i år. Riksdagens första etappmål är 20 föryngringar. 
Vargstammen blir ohanterbar
Inom exempelvis Jägarnas Riksförbund finns den en stor oro för att vargstammen blir ohanterbar. 
– Vi lever redan i dag under oacceptabla förhållanden på många platser i de här rovdjursdistrikten, säger Henrik Tågmark som assisterades vid mötet av Kjell Dahlin, JRF-konsulent i mellanregionen. 
Miljöministerns svar på kravet om licensjakt blev att bjuda in de uppräknade organisationerna för att höra om deras inställning i en rad frågor, inför vårens proposition om rovdjursfrågorna. Ytterligare organisationer kommer att få träffa ministern. 

Vill ha regional förvaltning
– Carlgren sa att han kommer att satsa på regional förvaltning av vargen. Han är inne på att besluten ute på de olika länsstyrelserna måste sammanfalla med det nationella målet. 
Det tycker vi är fel. Summan av den regionala förvaltningen ska vara det nationella målet, anser vi, säger Henrik Tågmark. 
Han menar att en sådan förvaltningsplan av vargstammen skulle innebära kraftiga sänkningar av vargstammarna i de hårdast drabbade länen, Värmland, Dalarna, Örebro och Gävleborg. 
Miljöminister Carlgren frågade hur mötesdeltagarna skulle ställa sig till utplantering av varg, alltså att tillföra den svenska stammen nytt blod utifrån genom utsättning. Svenska Jägareförbundet representerades av ordföranden Torsten Mörner och jaktvårdskonsulenten i Värmland, Gunnar Glöersen, som också har ansvar för rovdjursfrågor. 

Jägareförbundet vill ha utplantering av varg
Glöersen svarade ja på frågan – men kastade in en brasklapp. Han vill i så fall ha ett absolut tak för vargstammen. 
Nytt blod skulle betyda att inavelsgraden minskas. 
– Det är vi motståndare till. Då får vi bara mer bränsle det misstroende som finns i varglänen. Det skulle bara spä på konflikten. Dessutom har det visat sig att inavelsproblematiken är kraftigt överdriven, säger Henrik Tågmark. 
På mötet var Jägarnas Riksförbund ensamma om att kräva licensjakt på varg redan i vinter. Kravet läggs fram för att vargstammen inte ska explodera. 

”Vi får ett blodbad”
– Det måste till jakt redan nu. Annars kommer vi att hamna i ett blodbad den dagen det är dags. Då kommer det verkligen att behöva skjutas många vargar för att hålla stammen inom 200 individer. Men miljöministern säger nej till licensjakt redan i vinter. Han anser att den delen är för känslig politiskt att bryta ut ur propositionen som ska komma i vår. Det är en besvikelse för oss. Däremot sa Carlgren att han hade en stor beredskap – dock utan att precisera vad han menade, säger Henrik Tågmark. 

Paragraf 28 blir kvar
Ministern meddelade att nyheterna i paragraf 28, vilken ger djurägare rätt att skjuta ett rovdjur direkt vid ett angrepp på tamdjur även utanför hägn, sannolikt kommer att bestå efter utvärderingen. 
Henrik Tågmark pekade dock på den absurda problematik som Jakt & Jägare rapporterat om under hösten, att ingen vet huruvida exempelvis hundägarens släkting eller jaktkamrat har rätt att skydda jakthunden. Lagen säger att det måste vara ägaren eller vårdaren. 
– Det noterade Carlgren, säger Henrik Tågmark. 

Måste se det totala rovdjurstrycket
Han framförde också till ministern att beslutsfattarna måste börja se till det totala rovdjurstrycket. Även lo- och björnstammarna måste vägas in i den nationella rovdjurspolitiken när frågan om varg diskuteras.