Miljoner till rovdjursinformation

Naturvårdsverket har beslutat att fördela 6,5 miljoner kronor i bidrag för rovdjursinformation. Bland annat får Jägarnas Riksförbund ett bidrag på drygt 200 000 kronor för att informera om rovdjurspolitiken.

De största enskilda bidragstagarna är Rovdjurscentret de 5 stora och Rovdjurscentrum i Grönklitt, utanför Orsa. De får 1,3 respektive 1,5 miljoner vardera för olika informationsprojekt, utbildningar och seminarier.
En rad länsstyrelser får totalt närmare 1,8 miljoner kronor. Mest får Västerbotten och Norrbotten som i samarbete med skolor och studieförbund ska informera länsinnevånare, samt vidareutbilda lärare och skolpersonal.

Miljöorganisationer
En rad miljöorganisationer får också pengar. Det gäller till exempel Svenska Rovdjursföreningen, som får 478 000 kronor för att bland annat utbilda rovdjurskommunikatörer och ta fram ett informationshäfte om rovdjurens ekologiska roll.
Världsnaturfonden får 385 000 kronor för att arrangera en rad seminarier under temat ”Att leva med rovdjur”. Skansen i Stockholm får 200 000 kronor för att informera om rovdjurspolitiken och om vargen i Skandinavien.
Jägarnas Riksförbund får ungefär lika mycket, 203 000 kronor, för att i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan informera medlemmarna om regeringens rovdjurspolitik.

Fick avslag
Jägareförbundet får däremot avslag på sin ansökan om pengar till informationsmöten för media om rovdjursjakt. Naturvårdsverket menar att den typen av projekt bör genomföras inom ramen för det allmänna uppdraget.
Dessutom får Vuxenskolan ett bidrag på drygt en halv miljon kronor för olika informationsprojekt. Några organisationer som får mindre bidrag är naturskyddsföreningen i Nordanstig (50 000 kr) och Stiftelsen Nordens Ark (55 000 kr).