Miljövänner vill stoppa Jägareförbundets nya skjutbana

Svenska Jägareförbundet har ansökt om att få bygga en ny skjutbana på Öster Malma, mellan Nyköping och Gnesta. Skjutbanan ska byggas 300 meter från sjön Likstammen, som är Natura 2000-klassad. I området häckar havsörn, fiskgjuse och storlom.

I ansökan skriver Jägareförbundet att skjutbanan ska användas 95 dagar om året och att det totalt kommer att avlossas drygt 71 000 skott per år.

Miljöorganisationer såväl som boende i området protesterar nu högljutt mot planerna.

– Det är ett av EU:s finaste naturområde som ligger nära storstäder och ger möjligheter för människor att uppleva natur som man annars behöver åka hundratals mil för att se, säger Stefan Bleckert, ekolog och boende vid sjön, till Sveriges Radio P4 Sörmland.

Protestlistor från 200 grannar

Många kritiska yttranden har kommit in till länsstyrelsen, som handlägger ansökan. Gnesta kommun har starka invändningar och över 200 grannar till området har lämnat in protestlistor med namnunderskrifter.

Över 20 av de närmast berörda sakägarna hoppas att Jägareförbundet ska ta tillbaka ansökan, eller att länsstyrelsen ska neka tillstånd. Sakägarna anser att den planerade skjutbanan strider både mot svenska miljölagar och internationella miljödirektiv.

Motståndarna är beredda att driva frågan ända upp i EU-kommissionen om planerna inte stoppas nu. Som stöd har de uttalanden från experter på olika hotade arter och flera miljöorganisationer.