Foto: Kristdemokraterna Landsbygdsminister Peter Kullgren skriver bland annat att: "Den här regeringens utgångspunkt är att den operativa viltförvaltningen så långt som möjligt ska vara decentraliserad. I dagsläget har den nya förordningen varit i kraft under drygt en säsong och jag avser att följa utvecklingen noga".

Minsistersvar om stoppad vinterjakt på älg

Ilskan på grund av Holmen skogs planer på vinterjakt efter älg var häftig. Nu svarar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på en riksdagsfråga om den kritiserade jakten.

Jakt & Jägare avslöjade att Holmen Skog planerade vinterjakt på älg norr om Örnsköldsvik. Kritiken blev massiv och efter flera turer skrinlade företaget sina planer.

Fråga från ledamot

I efterdyningarna ställde den socialdemokratiska riksdagsledamoten Malin Larsson, från Västernorrlands län, en skriftlig fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Den löd:

”Vi i Sverige har en unik jakttradition med en jaktetik vi ska vara stolta över och vårda väl. Jaktetiken är de regler vi jägare sätter för oss själva. Det handlar om att respektera viltet, hundarna och våra jaktkamrater. När vi jägare utbildar oss till jägare och läser jägarexamen är det första vi får lära oss att vi ska vara aktsamma mot viltet och naturen samt att vi ska jaga på ett sätt så att viltet inte utsätts för onödigt lidande.”

Malin Larsson avslutar med:

”Vad anser ministern om januarijakt på dräktiga älgkor i djupsnö, och överväger ministern några åtgärder för att begränsa djupsnöjakt på älgko?”

Ministern svarar

Nu har Landsbygdsministern svarat:

Svar på fråga 2022/23:287 av Malin Larsson (S)
Jakt i djupsnö på dräktiga älgkor

Malin Larsson har frågat mig vad jag anser om januarijakt på dräktiga älgkor i djupsnö, och om jag överväger några åtgärder för att begränsa djupsnöjakt på älgko.

Naturvårdsverket ska minst en gång vart sjätte år se över jakttiderna och föreslå ändringar till regeringen. Den tidigare regeringen ändrade jakttiderna genom ett beslut den 6 maj 2021 om ändring i jaktförordningen (1987:905). Förordningsändringen trädde i kraft den 1 juli 2021, då det nya jaktåret började. Länsstyrelsen har möjlighet att begränsa jakttider för en viss viltart om det behövs med hänsyn till snö-, is- eller temperaturförhållanden.

Den här regeringens utgångspunkt är att den operativa viltförvaltningen så långt som möjligt ska vara decentraliserad. I dagsläget har den nya förordningen varit i kraft under drygt en säsong och jag avser att följa utvecklingen noga.

Stockholm den 8 februari 2023

Peter Kullgren