2050 älgar får fällas i Östergötland under årets jakt.
Foto: Shutterstock 2050 älgar får fällas i Östergötland under årets jakt.

Minskad älgjakt i Östergötland

Älgtilldelningen i Östergötland är nu klar. Cirka 200 färre älgar än förra året får fällas i länet under årets älgjakt. Å andra sidan var tilldelningen högre än avskjutningen förra året.

Förra året fälldes 1818 älgar i Östergötland, trots att tilldelningen var 2 246 älgar. Och nu har länsstyrelsen beslutat att tilldelningen i år blir 2050 älgar.
Älgjakten i länet drar i gång den 14 oktober. Fällavgifterna är satta till 850 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Halverad stam
Sedan år 2012 har älgstammen i Östergötland halverats.
– Det är en medveten neddragning av älgstammen för att det är så stora skogsskador, förklarar vilthandläggare Mia Kjällander på länsstyrelsen för SVT Nyheter.
Hon betonar dock att skogsskadorna beror på allt klövvilt.
– Kanske inte vildsvin, men vi har ju även dovhjort, kronhjort och rådjur i vårt län. Och de bidrar också till skadorna, säger Mia Kjällander.