Foto: Mostphotos Rapporterna om att antalet fall av den fruktade afrikanska svinpesten minskar väcker hopp om att sjukdomen ska gå att trycka tillbaka.

Minskning av afrikansk svinpest i Europa

För första gången sedan det inledande utbrottet 2014 minskar antalet fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i EU-länderna. Detsamma gäller smittspridningen bland tamsvin.

För nio år sedan dök de första fallen av afrikansk svinpest, ASF, upp i Europa. Sedan dess har stora ansträngningar gjorts för att begränsa sjukdomsspridningen och i görligaste mån förhindra spridning till tamsvin.

Positiva rapporter

Nu kommer de första positiva rapporterna, skriver Lantbruksnytt.

Inom EU:s gränser rapporterades 40 procent färre fall under 2022 jämfört med 2021 – den första minskningen sedan 2014.

Bland tamsvin noteras en liknande utveckling med 79 procent färre fall i EU 2022 jämfört med året dessförinnan. Speciellt i Rumänien, Polen och Bulgarien var minskningen stor. Litauen gick mot strömmen och registrerade tvärtom en mindre ökning av fall på grund av ett kluster av utbrott i den sydvästra delen av landet.

Lokala myndigheter

Men myndigheterna understryker att kampen mot ASF långt ifrån är över. Därför fortsätter kampanjen StopASF, som drivs i samarbete med lokala myndigheter i 18 länder och nu är inne på sitt fjärde år. Genom den uppmanas jägare, jordbrukare och veterinärer att upptäcka, förebygga och rapportera ASF-fall.