Exakt hur många vargar som i dagsläget finns i Långbogenreviret är oklart. Men minst två valpar har fötts där i år. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Exakt hur många vargar som i dagsläget finns i Långbogenreviret är oklart. Men minst två valpar har fötts där i år. (arkivbild)

Minst två valpar i Långbogenreviret

Vargreviret Långbogen i Östergötland har fått ett tillskott på minst två valpar i år. Alfatiken som fälldes under skyddsjakt i juli, efter upprepade angrepp på nötdjur, hade alltså fött valpar i våras.

Det är analyser av spillning som har gjorts under den pågående varginventeringen som visar att det finns minst två valpar i Långbogenreviret i år. En tikvalp och en valp som inte har kunnat könsbestämmas under dna-analyserna.

Oklart hur många vargar
Även förra året föddes det valpar i reviret, minst sju.
– Inventeringen av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Så sent som den 1 december spårades sex vargar tillsammans i reviret. Vi kommer att fortsätta att söka av området för att se hur många individer det finns i området, säger vilthandläggare Mia Kjällander på länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande.
Exakt hur många vargar som i dagsläget finns i reviret är oklart. Till exempel har några av dem som föddes förra året vandrat vidare till andra platser i landet, för att hitta en partner och bilda eget revir. En av dessa vargar identifierades i Skåne i våras.

Inga angrepp sedan tiken fälldes
Efter upprepade vargangrepp på nötdjur i början av sommaren i reviret beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på en varg. Den 9 juli fälldes alfatiken och sedan dess har det inte rapporterats några fler angrepp på tamdjur i området.
Den fällda tiken lämnades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för provtagning och obduktion. Undersökningarna visade att hon inte hade mjölk i juvret, men att hennes livmoder innehöll rester efter åtta moderkakor och att hon hade fött valpar i år. Däremot var det oklart ifall valparna hade överlevt.
– Vi hoppas på gott om spårsnö i vinter och att vi efter inventeringen ska ha mer kunskap om individerna i Långbogenreviret, kommenterar Mia Kjällander.