Misstänkt får tillbaka vapnen

En av de misstänkta i Lillhärdalsfallet, skoterföraren ”Robert”, får nu tillbaka sina jaktvapen. Kammarrätten ger honom rätt mot polisen och Förvaltningsrätten. Kammarrätten finner det inte sannolikt att ”Roberts” vapen kommer att återkallas. Rätten är dock oenig. Ordföranden vill att vapnen ska vara fortsatt omhändertagna.

Det var i början av maj 2012 som fem män greps, anhölls och häktades misstänkta för illegal vargjakt i Tandsjöreviret på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen.

Miljöåklagare Åse Schoultz har dragit ut på beskedet om det blir något åtal mot männen. Det senaste beskedet från Schoultz är att beslut om eventuellt åtal kommer i oktober.

Skoterföraren Robert hävdar att han och de övriga misstänkta var ute för att reka inför en kommande bäverjakt med utländska gäster. Robert säger att han är oskyldig till anklagelserna.

Vapnen beslagtogs
I och med att han misstänktes för grovt jaktbrott beslagtog polisen alla hans vapen. När beslutet om beslaget upphävdes av åklagaren, bestämde polisen i Jämtlands län att ändå att inte lämna tillbaka vapnen.

Polisen hänvisar till att det är sannolikt att Roberts vapenlicenser återkallas när utredningen om det påstådda grova jaktbrottet är klar.

Robert överklagade till Förvaltningsrätten och där fick polisen rätt. Men nu upphäver alltså Kammarrätten förvaltningsrättens beslut.

Lång tid har gått
Kammarrätten konstaterar i sin dom att det gått lång tid sedan Robert och hans jaktkompisar greps. Trots det har förundersökningen ännu inte färdigställts. Det tycker Kammarrätten är en omständighet som talar för att Roberts vapentillstånd inte kommer att återkallas.

Så här uttrycker Kammarrätten saken:

”Kammarrätten finner vid en sammantagen bedömning att utredningen inte längre har sådan styrka att det framstår som sannolikt att XX (Roberts verkliga namn) vapentillstånd kommer att slutligt återkallas.”

Ordföranden håller inte med
Rättens ordförande, kammarrättslagman Annika Sandström, håller inte med. Hon anför skiljaktig mening och tror att Robert kommer att få sina vapentillstånd indragna när saken är färdigutredd. Därför vill hon att vapnen ska vara fortsatt beslagtagna.

Annika Sandström blir dock nedröstad av de andra två ledamöterna och det gör att Robert nu får tillbaka sina vapen.