Mannen fick avslag när han ansökte om licens för ett kulgevär. I sin överklagan framhävde han sitt intresse för viltvård. (arkivbild)
Foto: Shutterstock Mannen fick avslag när han ansökte om licens för ett kulgevär. I sin överklagan framhävde han sitt intresse för viltvård. (arkivbild)

Misstänkt nazist nekas jaktvapen

En man överklagade Polisens beslut att neka honom vapenlicens på ett jaktvapen, med motiveringen att det hade framkommit att mannen är medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Förvaltningsrätten ger dock polisen rätt.

Den värmländske mannen ansökte om vapenlicens, för ett kulgevär som skulle användas till jakt, och fick avslag i november förra året.

Hot och grovt våld
Polismyndigheten ansåg nämligen att mannens medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen, NMR, gör att han rör sig i en miljö kantad av hot och grovt våld och att det finns en överhängande risk för att vapnet skulle användas vid kriminella handlingar.
I sin överklagan till förvaltningsrätten menade mannen att han inte alls är medlem i NMR och framhävde i stället sitt intresse för viltvård och sin ekologiska livsstil. Mannen menade också att Polisens beslut strider mot hans integritet, medborgerliga rättigheter och demokratins grundvalar, rapporterar Värmlands Folkblad.

Har deltagit i medlemsmöten
Förvaltningsrätten i Stockholm avslår dock överklagan. Som skäl för domen hänvisar domstolen till ett yttrande från den regionala underrättelseenheten i Stockholm som visar att värmlänningen har deltagit i NMR:s aktiviteter och medlemsmöten under 2019.
Domstolen menar att NMR är en högerextrem militant nazistisk organisation som har bedömts vara den högerextrema organisation som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet.

Ingen medborgerlig rättighet
Vad gäller mannens argument i överklagan skriver förvaltningsrätten i sin dom:
”Att inneha skjutvapen är ingen medborgerlig rättighet utan en förmån som en person kan få om kraven i lagstiftningen är uppfyllda.”