Moderat vill ändra vapenregler

Moderata riksdagsledamoten Åsa Coenraads vill ändra på reglerna kring vapenlicens. I en motion till riksdagen föreslår hon att licenserade vapen ska kunna användas till det innehavaren själv vill.

Åsa Coenraads pekar på att vapenlicenser som delas ut i enlighet med svenska vapenlagstiftning i många fall bara får användas till det licensen avser. Ett målskjutningsvapen får exempelvis inte användas vid jakt.
Det vill hon ändra på och föreslår att licensen ska gälla vapnet, sedan är det upp till ägaren att avgöra hur vapnet ska användas.

”Laglydiga människor” 
”Att inneha vapen är ett medborgerligt förtroende. För att få ha jaktvapen krävs en avlagd jägarexamen. Människor som har vapenlicens är laglydiga människor, vilket de har bevis på i form av sin vapenlicens utfärdad av polismyndigheten. Våld med illegala vapen inblandade som förekommer i samhället har inget med jakt och sportskytte att göra”, skriver Coenraads i sin riksdagsmotion.