En Husqvarnastudsare, modell 146 från 30-talet. Det är en utmärkt jaktbössa men knappast något drömvapen för kriminella. Ändå är det främst legala vapenägare som drabbas när nya vapenregler införs, konstaterar två m-politiker.
Foto: Anders Ljung En Husqvarnastudsare, modell 146 från 30-talet. Det är en utmärkt jaktbössa men knappast något drömvapen för kriminella. Ändå är det främst legala vapenägare som drabbas när nya vapenregler införs, konstaterar två m-politiker.

Moderater befarar att vapenägare kläms åt i onödan

De två moderaterna Andreas Norlén och Bengt-Anders Johansson har lämnat in var sin motion till riksdagen där de föreslår att polisen inför ett nytt registreringssystem för vapen som använts vid brott.

Det ska gå lättare att se om vapnet är insmugglat, har tillhört en legal vapenägare, eller stulits från militären.

Problemet är att det är lätt att införa hårdare vapenregler för jägare och skyttar, men att det nödvändigtvis inte stryper tillgången på vapen till kriminella.
– Om exempelvis en stor del av vapnen som används vid brott är insmugglade kommer ju aldrig så drakoniska åtgärder mot jägare och skyttar att lösa problemet, konstaterar Andreas Norlén i sin motion.

Jägare och skyttar drabbas
Moderatkollegan Bengt-Anders Johansson är inne på samma tankegång. Det finns flera risker med att underlagen för beslut är svåra eller omöjliga att få fram.
– Den mest uppenbara risken är att beslut som drabbar skyttar och jägare drivs fram av ren populism, skriver Bengt-Anders Johansson.
Men chansen för dem att få bifall för sina motioner är minimal. Måndagen den 5 september hade 2 221 riksdagsmotioner kommit in. En genomgång av förra årets motionsflod visar att av totalt 8 519 motionsyrkanden var det endast 19 som bifölls.