Moderaterna vill ha licensjakt på varg

Moderaterna är på offensiven i rovdjursfrågan. Partiet vill införa licensjakt på varg och ge rätt för jägare att försvara sina jakthundar när de angrips av varg och andra stora rovdjur.
I dag måndag är moderatledaren Fredrik Reinfeldt på besök i värmländska Storfors.

Han ska där diskutera den växande vargstammens konsekvenser. Fredrik Reinfeldt kommer att träffa fårfarmare, hundägare och andra som drabbats av vargangrepp.

Moderaterna presenterar en rovdjurspolitik med fem förslag.

För det första behövs en inventering av vargstammen, anser moderaterna.

Det behövs en inventering och utvärdering av vargen med utgångspunkt från dagens situation. Inventeringen ska inte bara handla om att räkna vargar, utan också att klarlägga rovdjurstrycket och förutsättningarna för dem som bor i vargrika områden.

För det andra bör skyddsjakt beslutas på lägre nivå.

Moderaterna vill att beslut om skyddsjakt, eller andra åtgärder mot vargar som vållat stor skada, ska ligga hos länsstyrelserna.

Nu avgörs ansökningar om skyddsjakt på Naturvårdsverket.

En decentralisering skulle ge kortare beslutsvägar och snabbare beslut, hoppas moderaterna.

För det tredje vill partiet göra ännu större förändring av paragraf 28 i jaktförordningen. Paragrafen reglerar skyddsjakt på eget initiativ när stora rovdjur attackerar tamdjur.

Regeringen vill utöka paragrafen genom att ge rätt att skjuta stora rovdjur när de är på väg att attackera boskap i hägn.

– Skyddsrätten måste gälla samtliga tamdjur och utsträckas till att också gälla pågående angrepp på djur utanför hägn, skriver moderaterna.

För det fjärde vill moderaterna införa licensjakt på varg.

Det ska göras möjligt att bedriva reglerad licensjakt eller avlysningsjakt på varg, anser partiet.

Naturvårdsverket bör därför ges möjlighet till skyddsjakt av avlysningskaraktär.

– En sådan begränsad licensjakt bör tillåtas i områden med stark koncentration av varg, föreslår moderaterna.

För det femte vill partiet införa bättre ersättning för rovdjursskador.

– Skador på tamdjur som orsakas av rovdjur bör ersättas och gälla både för djur som ingår i näringsverksamhet och för djur som hålls som husdjur. Det behöver också klargöras under vilka omständligheter som skador ska ersättas samt för var och när en skada på jakthund ska ersättas, skriver moderaterna.