Flera riksdagsledamöter har skrivit motioner för att försöka lätta upp regler kring användandet av åtelkameror.
Foto: Keith Bell / Shutterstock.com Flera riksdagsledamöter har skrivit motioner för att försöka lätta upp regler kring användandet av åtelkameror.

Motioner om tillstånd för åtelkameror

Flera motioner har skrivits av centerpartistiska och moderata riksdagsledamöter, där der föreslås lättnader i kravet på tillstånd för åtelkameror. En av motionärerna är Anders Åkesson (c) som har skrivit många motioner i frågan.

Centerpartiets riksdagsman Anders Åkesson från Kalmar är mycket engagerad i vildsvinsfrågan och har skrivit flera motioner om en mer effektiv jakt på vildsvin. Han tycker att lagen kring åtelkameror är för hård, och har bland annat skrivit i en insändare att länsstyrelsetillstånd för åtelkameror är tokigt.

Hoppas på sätt att komma runt
Anders Åkesson hoppas på att det ska finnas sätt att komma runt den hårda lafgstiftningen kring åtelkameror. Bland annat tar han upp Jägareförbundets förslag om att en åtel ska betecknas som en ”upplagsplats” och därmed inte omfattas av allemansrätten.
– En annan kan vara att hitta undantag genom att använda jaktlagstiftningen. Jag kan också tänka mig regionaliserad tillämpning av kameraövervakningslagen så att undantagen bara görs i de landsdelar som har störst problem med vildsvinen, säger Anders Åkesson till Svensk Jakt.

”Viktigt för förvaltningen”
Han menar att åtelkameror är viktigt för vildsvinsförvaltningen, och att frågan om integritet inte nödvändigtvis behöver innebär att kameror inte ska användas.
– Jag bedömer att det inte är någon mening med att arbeta mot integritetsargumentet. Däremot tror jag att människor som är medvetna om vildsvinsproblemet accepterar att det finns platser i skogen med kameror om det skyltas upp att så är fallet. Precis på samma sätt som man får sätta upp kameror utan tillstånd där skyddsbehovet är stort, exempelvis på banker, säger Anders Åkesson till Svensk Jakt.

”Inte att jämföra med videoövervakning”
Motioner kring lättnader av lagstiftningen för åtelkameror har även skrivits av moderaterna Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm, och moderaterna Gustav Nilsson och Betty Malmberg. De två första skrev en motion 2011 där de vände sig emot att åtelkameror kräver samma tillstånd som övervakningskameror som sätts upp för att förebygga brott.
Att sätta upp en åtelkamera på en undanskymd plats i skogen i syfte att effektivisera jakten kan inte jämföras med videoövervakning vid exempelvis nattöppna bensinstationer”, skrev Walburga Habsburg Douglas och Christian Holm.