Foto: Mostphotos Tre lodjursangrepp har ägt rum i samma mufflonhägn på kort tid.

Mufflondödande lodjur sköts enligt paragraf 28

En hägnägare agerade enligt paragraf 28 i jaktförordningen när han i natt sköt ett lodjur som för tredje gången angrep mufflonfåren i mannens vilthägn i mellersta Dalsland. Det säger länsstyrelsen efter att ha gjort en bedömning av incidenten.

Ur jaktförordningen

28 § Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av ett tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret
1. när rovdjuret angriper och skadar tamdjuret eller om det är uppenbart att ett sådant angrepp är omedelbart förestående,
2. om det finns skälig anledning att befara ett angrepp på tamdjuret och dödandet sker i omedelbar anslutning till att rovdjuret har angripit och skadat eller dödat tamdjur, eller
3. om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara ett angrepp där.

Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Åtgärder enligt andra stycket 3 får, när det gäller lo, vidtas även för att skydda vilt som hålls i vilthägn eller liknande anläggning enligt 41 a §. Förordning (2009:310).

– I just det här hägnet fanns dovvilt och mufflonfår, säger Nelly Grönberg vid Viltenheten på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hon fick i går reda på att fem mufflonfår hade blivit lodjursdödade, när hägnägaren ringde till henne.

Det var inte det första angreppet. Natten mellan den 15 och 16 januari dödades också ett mufflonfår i samma hägn i Bengtsfors kommun.

Höll uppsikt

I natt var det dags igen.

Hägnet hölls under uppsikt till och från. Vid ett av tillfällena då någon var där upptäcktes att det fanns ett lodjur i hägnet.

– Trots olika skrämselförsök lämnade lodjuret inte platsen och då valde man att skjuta, beskriver Nelly Grönberg.

I dag hittades fler döda mufflonfår i hägnet.

Inte fel agerat

En av Nelly Grönbergs kollegor har varit på plats och besiktat skadorna. Tillsammans gör tjänstemännen bedömningen att hägnägaren inte har agerat fel, utan precis som man ska enligt paragraf 28 i jaktförordningen.

– Vi har haft ganska många liknande incidenter under årens lopp. Det gäller både lodjur och varg, säger Nelly Grönberg.